Budowa ważnej drogi na Śląsku tańsza o 15 mln zł

Fot-Pixabay-kschneider299
Fot. Pixabay/kschneider299

[2021-04-15] Cenę o blisko 15 mln zł niższą, niż w pierwszym etapie przetargu na pierwszy z dwóch etapów budowy ostatniego odcinka trasy N-S w Rudzie Śląskiej, uzyskał w aukcji elektronicznej miejscowy samorząd. Spółka Drogopol-ZW ma teraz złożyć kosztorys inwestycji zaktualizowany do kwoty 95 mln zł.

Powstająca od kilku lat trasa N-S ma utworzyć nowy kręgosłup komunikacyjny Rudy Śląskiej. Po zrealizowaniu obu etapów obecnego przedsięwzięcia domknięte zostanie to w większości bezkolizyjne połączenie autostrady A4 oraz przebiegającej bliżej centrów śląskich miast, również bezkolizyjnej, Drogowej Trasy Średnicowej.

W pierwszym etapie przetargu pod koniec stycznia br. otwarto dziewięć ofert. W postępowaniu o budżecie 113,1 mln zł brutto trzy najtańsze oferty złożyły firmy: Drogopol-ZW (109,8 mln zł brutto), Banimex (110,5 mln zł) i IMB-Podbeskidzie (114,9 mln zł). Do drugiego etapu aukcji dopuszczono ośmiu oferentów; aktywnie uczestniczyło w niej sześć firm.

Jak poinformował wiceprezydent Rudy Śląskiej Krzysztof Mejer, w wyniku zakończenia aukcji, a następnie odrzucenia jednej z ofert z powodu rażąco niskiej ceny (omyłkowo zaproponowano 107 tys. zł, zamiast 107 mln zł), obecnie najniższą cenę proponuje Drogopol-ZW (95 mln zł), a następna w kolejności jest oferta Skanski (ok. 95,9 mln zł; firma ta w pierwszym etapie proponowała 148,5 mln zł).

Ogłaszając przetarg na początku grudnia ub. roku, miasto czekało na formalne potwierdzenie otrzymania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej – po podziale budowy ostatniego odcinka trasy N-S na dwa etapy. Obecnie miasto ma zgodę urzędu marszałkowskiego na zaproponowany podział.

Ten krok miasta był efektem unieważnienia w październiku 2019 r. poprzedniego przetargu na budowę całego czwartego (ostatniego) odcinka trasy po otrzymaniu zbyt drogich ofert. Samorząd dostał do tej inwestycji 110 mln zł unijnej dotacji, szacując w postępowaniu, że będzie ona kosztowała do 228,8 mln zł brutto. Ceny czterech zgłoszonych ofert wynosiły wówczas od 334,8 mln zł do 386,7 mln zł brutto.

Cały brakujący odcinek trasy N-S ma prowadzić od ul. Kokota do węzła autostrady A4. Wydzielony pierwszy etap obejmuje część drogi między ul. Kokota i ul. Bielszowicką z jej węzłem, przebudowę ul. Bielszowickiej od węzła z trasą N-S do ul. 1 Maja, rondo na skrzyżowaniu ul. Bielszowickiej i 1 Maja oraz odcinek ul. 1 Maja od skrzyżowania z ul. Bielszowicką do ul. Gabora.

Zamawiany w obecnym przetargu odcinek głównej trasy ma liczyć 980 m. Węzeł łączący N-S z ul. Bielszowicką będzie dwupoziomowy, a rondo na skrzyżowaniu ul. 1 Maja i ul. Bielszowickiej będzie turbinowe. Przebudowane zostaną wloty dróg poprzecznych do ul. 1 Maja, powstaną drogi dojazdowe, chodniki, ścieżki rowerowe, odwodnienie, a także szereg obiektów inżynierskich.

Przewidywany termin zakończenia budowy to IV kw. 2023 r. Oba etapy zostały wydzielone tak, aby ich realizacja była możliwa niezależnie, pod względem ruchowym i technicznym. Miasto spodziewa się otrzymać ze środków unijnych 85 proc. dofinansowania do oszacowanych na ok. 100 mln zł kosztów kwalifikowanych pierwszego etapu.

Oddany do użytku w styczniu 2013 r. pierwszy odcinek N-S liczy ok. 1 km. Wiedzie od węzła trasy DTŚ – łączącej centra śląskich miast – do węzła z rudzką ul. 1 Maja. W II etapie prac w sierpniu 2016 r. otwarto ponadkilometrowy odcinek trasy od ul. 1 Maja do ul. Bukowej wraz z węzłem z tą ulicą oraz jej przedłużeniem do ul. ks. Niedzieli w dzielnicy Bielszowice. W III etapie, we wrześniu 2018 r., otwarto liczący 1,4 km fragment od ul. Bukowej do ul. Kokota.

Budowa wszystkich dotychczasowych etapów była współfinansowana środkami unijnymi. Otrzymana dotąd dotacja do IV etapu – 110,5 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego na lata 2014-20 zakładała wartość projektu 185,6 mln zł.

Budowa trasy N-S, zaprojektowanej jako droga dwujezdniowa z dwoma pasami ruchu o prędkości projektowej 70 km/h, pozwoli na usunięcie ruchu tranzytowego i części lokalnego z dużego odcinka rudzkiej ul. 1 Maja, przebiegającego na prawie całej długości w zwartej zabudowie. Ulicą 1 Maja przez Rudę Śląską przebiega obecnie droga wojewódzka nr 925. Miasto chciałoby budować w przyszłości trasę N-S także w kierunku północnym – od Drogowej Trasy Średnicowej do granicy z Bytomiem. Obecnie pracuje nad przygotowaniem dokumentacji projektowej. Budowa ma zależeć od wygospodarowanych środków.

logo PAP