Chełm z wygodną obwodnicą

Obwodnica Chełma

fot. GDDKiA

 

[2023-07-04] Rusza budowa ponad 13-kilometrowej obwodnicy Chełma w ciągu drogi ekspresowej S12.

Zakończenie prac zaplanowano na 2025 rok.

– Obwodnica Chełma to pierwsze zadanie w ramach projektu budowy nowoczesnej i bezpiecznej drogi ekspresowej S12 od Lublina do granicy państwa w Dorohusku, na którym rozpoczynamy prace budowlane – wyjaśnia wiceminister infrastruktury Rafał Weber. – Po jej wybudowaniu powstanie wygodny korytarz transportowy, łączący Warszawę i Lublin z Ukrainą. Dla mieszkańców Chełma obwodnica oznacza większe bezpieczeństwo, koniec zatorów drogowych i mniejszy hałas w mieście – podsumowuje wiceminister.

Umowa na 442 mln zł

Inwestycja realizowana jest w formule Projektuj i buduj. W czerwcu br. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę o wartości 442 mln zł z firmą Strabag.
Etap projektowania jest już zakończony, kolejny to realizacja robót w terenie, który właśnie się rozpoczyna. Po zakończeniu budowy, do zadań wykonawcy należeć będzie opracowanie dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, co ma nastąpić w 2025 roku.

Dwujezdniowa droga z infrastrukturą

W ramach omawianej inwestycji powstanie 13,5 km dwujezdniowej drogi, z dwoma pasami ruchu. Wybudowane zostaną też cztery węzły drogowe: Chełm Zachód, Chełm Północ, Chełm Okszów, Chełm Wschód, 17 obiektów inżynierskich – w tym dwa mosty w ciągu drogi ekspresowej, 11 przejść dla zwierząt, a także urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD). W ramach inwestycji zbudowane zostaną również drogi do obsługi ruchu lokalnego, a także
Obwód utrzymania drogi ekspresowej.

Przebieg nowego połączenia

Trasa przebiegać będzie w nowym śladzie i ominie Chełm od północnej strony. Jadąc DK12 od strony Piask, kierowcy wjadą na nią pomiędzy Stołpiem i Janowem, na węźle Chełm Zachód. Drugi z węzłów, Chełm Północ, powstanie w miejscowości Horodyszcze. Tutaj powstanie też obwód utrzymania drogi ekspresowej. Dalej trasa przekroczy rzekę Uherkę i ominie Okszów, gdzie powstanie węzeł drogowy Chełm Okszów. Za Okszowem obwodnica przekroczy linię kolejową nr 81 relacji Chełm – Włodawa. Koniec odcinka zaplanowano za węzłem Chełm Wschód, na połączeniu z obecną DK12 w Kolonii Antonin.

20 kilometrów dodatkowych jezdni

W ramach prowadzonych robót zaplanowano wykonanie ok. 900 tys. m3 nasypów i 1 mln m3 wykopów, a także wbudowanie ok. 20 tys. ton stali oraz 13 tys. m3 betonu. Planowane jest również ułożenie 630 tys. ton masy bitumicznej. Powstanie 20 km dodatkowych jezdni dróg poprzecznych i obsługujących przyległe tereny.