Budowa obwodnicy Szczecina. Będzie dłuższy tunel pod Odrą

Tunel-pod-Odrą

Fot. GDDKiA

Z 14,6 mln zł do 24,5 mln zwiększona została kwota przeznaczona na prace przygotowawcze do budowy zachodniej obwodnicy Szczecina. Chodzi o konieczność wydłużenia tunelu pod Odrą. Aneks do programu został uzgodniony w piątek, 20 marca.

Dodatkowe 10 mln zł pozwoli dokończyć prace projektowe i badania podłoża zgodnie z rozwiązaniami, które zakładają wydłużenie tunelu pod Odrą z 3,5 do 5 km. Przyznane finansowanie pozwoli na zawarcie aneksu do umowy z wykonawcą dokumentacji i badań podłoża.

Zgodnie z decyzją środowiskową długość tunelu pod Odrą w ciągu zachodniej obwodnicy Szczecina określono na minimum 3,5 km. Jak informuje GDDKiA, w czasie prac nad koncepcją programową wraz z badaniami podłoża przeanalizowano kwestię kolizji z infrastrukturą przemysłową, drogami i liniami kolejowymi w rejonie Polic i na ich podstawie zdecydowano o wydłużeniu tunelu drążonego, aby przejść obwodnicą pod poziomem terenu, nie ingerując w istniejące zagospodarowanie.

Tunel będzie się rozpoczynał zaraz za węzłem Police, który zlokalizowany będzie w rejonie przecięcia ulic Piotra i Pawła oraz Kuźnickiej przy zakładach chemicznych w Policach. Tunel będzie przechodził pod infrastrukturą przemysłową, linią kolejową, drogą wojewódzką nr 114 i Odrą, wychodząc po drugiej stronie rzeki w rejonie miejscowości Święta.

Realizacja inwestycji przewidziana jest w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Zachodnia obwodnica Szczecina będzie od północy i zachodu omijać aglomerację szczecińską. Droga będzie stanowiła alternatywę dla obecnego szlaku S3 i A6, poprawiając w znaczny sposób skomunikowanie Polic i całej aglomeracji szczecińskiej z siecią dróg ekspresowych i autostrad.

Obecnie, by dojechać z Polic do węzła Goleniów Północ trzeba przejechać prawie 60 km, w tym przez centrum Szczecina. Po powstaniu obwodnicy trasa skróci się do 23 km, a czas przejazdu kilkukrotnie. Z centrum Szczecina zostanie wyprowadzona znacząca część ruchu samochodowego, w tym ruch pojazdów do zakładów chemicznych w Policach.

Logo PAP