Budowa mostu w Milsku przebiega bez zakłóceń

2020-06-08-Fot-Prom-na-Milsku-wikimedia-commons

Fot. Prom na Milsku/wikimedia commons

[2020-06-08] Pandemia koronawirusa nie ma wpływu na budowę mostu przez Odrę w Milsku wraz z drogą dojazdową. Nowa przeprawa ma zostać oddana do użytku w 2022 r. – poinformował Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego.

– To największa inwestycja na Odrze od czasów wojny. Dzięki niej połączymy region ze Sławą i Wschową, skrócimy dojazd o 50 minut (…) Potężna i oczekiwana inwestycja, można powiedzieć, że historyczna – podkreśliła marszałek woj. lubuskiego Elżbieta Polak.

Obecnie w Milsku pływa prom przez Odrę, jednak często jego kursy są zawieszane z uwagi na sytuację hydrologiczną; w ostatnich latach najczęściej z powodu niskiego stanu rzeki. W czerwcu prom kursuje od godz. 5 do 21.

Jak wskazano w komunikacie UM, most w Milsku wraz z nowym przebiegiem drogi wojewódzkiej nr 282 to inwestycja wyczekiwana, która znacznie wzmocni komunikacyjną integrację regionu. Składa się na nią zarówno budowa mostu (o długości 364 m), jak i dojazdu do niego. W sumie prace dotyczą nieco ponad 9 km trasy.

W ramach realizowanej inwestycji nowy przebieg będzie miała droga nr 282 na odcinku od miejscowości Łaz (wraz z obejściem miejscowości: Łaz, Zabór, Milsko, Przewóz) do włączenia z istniejącą drogą nr 282 za miejscowością Przewóz.

Zostaną też przebudowane lub wybudowane skrzyżowania z innymi drogami, powstanie ścieżka rowerowa i inna niezbędna infrastruktura – odwonienie, oświetlenie itp.

Koszt całej inwestycji to prawie 74 mln zł, w tym prawie 59 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie-2020, a blisko 15 mln zł to środki z budżetu państwa.

Inwestorem jest podległy samorządowi regionu Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, a wykonawcą firma Mota-Engil.

Logo PAP