Znamy wykonawcę odcinka S11 Bobolice – Szczecinek

S11 Bobolice

fot. GDDKiA

 

[2023-07-07] Firma Intercor będzie realizatorem budowy ponad 24-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej nr 11, między Bobolicami a Szczecinkiem.

Taki jest wynik rozstrzygniętej właśnie procedury przetargowej prowadzonej przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Trasa ma być wybudowana za kwotę ponad 1,1 mld zł.

6 konkurencyjnych ofert

Jak informuje rzecznik szczecińskiego oddziału GDDKiA Mateusz Grzeszczuk, Oferta firmy Intercor była jedną z sześciu, które wpłynęły w przetargu na budowę S11 na odcinku Bobolice – Szczecinek. I w ocenie komisji przetargowej była „najkorzystniejsza, a jednocześnie z najniższa cenowo”. Firma zobowiązała się zrealizować ponad 24-kilometrową trasę za nieco ponad 1,1 mld zł.
Przy okazji rzecznik szczecińskiego oddziału GDDKiA podkreśla, że wszystkie przetargowe oferty mieściły się kwocie ponad 1,36 mld zł, którą na zadanie zamierzał wydać zamawiający. Firmy zadeklarowały też spełnienie kryteriów pozacenowych na maksymalnym poziomie. Dodajmy, że na obecnym etapie, niewybrani oferenci mają 10 dni na ewentualne odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej. Ponadto dokumentacja postępowania zostanie, zgodnie z procedurą, poddana kontroli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Zakończenie w 2026 roku

Inwestycja będzie realizowana w formule „optymalizuj i buduj”, a wykonawca będzie miał 10 miesięcy na opracowanie projektów wykonawczych i 19 miesięcy, z wyłączeniem okresów zimowych, na realizację robót. Zakończenie budowy S11 na ostatnim w woj. zachodniopomorskim odcinku Bobolice – Szczecinek planowane jest w 2026 r.

Dwie jezdnie i po dwa pasy

S11 ma być dwujezdniową drogą ekspresową o dwóch pasach ruchu w każdą stronę. Na odcinku Bobolice – Szczecinek powstaną dwa węzły drogowe – Wierzchowo oraz Szczecinek Północ. Ten ostatni powstanie w miejscu obecnego ronda na północnym końcu obwodnicy Szczecinka.

2 MOP-y i 26 mostów

Dodajmy, że na południe od węzła Wierzchowo przewidziana jest realizacja pary Miejsc Obsługi Podróżnych. Obiekty te będą posiadały rezerwy pod budowę stacji paliw i restauracji. Na trasie przewidziano też budowę 26 obiektów mostowych, w tym czterech górnych przejść dla zwierząt.