Zasady działania walców drogowych

walec na budowie

Odpowiednie przygotowanie podłoża jest niezwykle ważne w przebiegu wielu prac budowlanych. Szczególnie dobrze widać to na przykładzie prac drogowych, czyli budowie i renowacji wszelkiego rodzaju dróg. Wszelkie niedokładności w przygotowaniu podłoża mogą skutkować przyspieszonym tempem zużywania się nawierzchni i spadkiem bezpieczeństwa prowadzenia. Dlatego tak ważną rolę w budowie dróg odgrywają walce. Jak one działają?

Czym jest i jak działa walec?

Współczesny walec drogowy to bardzo rozbudowane rozwiązanie, które znane jest już właściwie od czasów starożytnych. Przez wieki podstawowa konstrukcja walca oraz zasada jego działania pozostała taka sama. Walec wyposażony jest w jeden lub więcej cylindrycznych wałów, których zadaniem jest dociążanie warstw gruntu. Duża masa oraz powierzchnia nacisku wałów sprawia, że nawierzchnia, po której przejeżdża walec, zostaje poddana znacznemu obciążeniu i w konsekwencji zostaje zagęszczona.

Rodzaje walców

Walce drogowe można podzielić na wiele różnych kategorii, uwzględniając takie czynniki jak:

  • Ilość i rozmieszczenie wałów (jednowałowe, dwuwałowe dwuosiowe, czterowałowe dwuosiowe)
  • Na konstrukcję ramy (sztywne, przegubowe)
  • Na kształt wałów (gładkie, okołkowane)
  • Na rodzaj wału (stalowy, gumowy)

Jednak najważniejszym kryterium jest sposób oddziaływania na podłoże. Wyróżnia się w tej kwestii walce statyczne oraz wibracyjne. Pierwsze działają na podłoże własną masą, drugie zaś wyposażone są w układ wirujących mas, generujących drgania o częstotliwości do 50 Hz. To sprawia, że walce wibracyjne mogą zagęszczać grunt do głębokości od 2 do 4 metrów, a nie tylko zewnętrzne warstwy.

Dlaczego walcowanie jest ważne?

Walec to jedna z najważniejszych maszyn drogowych. Dzięki odpowiedniemu zagęszczeniu gruntu oraz nawierzchni pozwala on budować drogi odznaczające się wysoką trwałością i stabilnością, co zwiększa bezpieczeństwo i komfort uczestników ruchu drogowego.