UOKiK nałożył karę dla Astaldi za opóźnianie płatności kontrahentom

2021-08-20-Fot-unsplash-lukasz-radziejewski
Fot. unsplash/lukasz-radziejewski

[2021-08-20] Prezes UOKiK Tomasz Chróstny nałożył na firmę Astaldi 266 tys. zł kary za opóźnianie płatności kontrahentom i podwykonawcom. Trzy inne firmy będące przedmiotem postępowania zostały z kar zwolnione, bo same nie otrzymywały płatności – poinformował urząd antymonopolowy w komunikacie

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny wydał kolejne decyzje w sprawie zatorów płatniczych. Pierwsza z wydanych decyzji dotyczy przedsiębiorcy zajmującego się budową dróg. Chodzi o Astaldi Societa Per Azioni, który prowadzi działalność w Polsce poprzez Astaldi S.p.A. spółka akcyjna oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie – poinformował urząd antymonopolowy we wtorkowym komunikacie.

– Spółka Astaldi nie płaciła w terminie wielu polskim podwykonawcom, którzy budowali drogi i autostrady. Tylko w ciągu trzech miesięcy 2020 r. nie uregulowała w terminie 858 faktur wobec 255 kontrahentów na łączną kwotę ponad 61 mln zł. Średnia długość opóźnienia wynosiła 18 dni, ale pojedyncze zaległości były znacznie dłuższe, wynosiły bowiem nawet 119 dni – powiedział cytowany w komunikacie prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

UOKiK przypomniał w informacji prasowej, że dotychczasowe doświadczenia urzędu antymonopolowego wskazują, że zarówno dysproporcja w potencjale ekonomicznym, jak i uzależnienie mniejszych dostawców od opóźniających się im z zapłatą dłużników, może stanowić formę nieuczciwego kredytowania się przedsiębiorców kosztem słabszych uczestników rynku.

„Wobec takich nieuczciwych przedsiębiorców podejmowane są działania mające na celu zwalczanie zatorów płatniczych, w tym nakładane są administracyjne kary pieniężne, celem motywowania do terminowego regulowania zobowiązań. Zgodnie z przepisami sposób obliczenia kary administracyjnej stanowi sumę kar jednostkowych za każde opóźnienie. Wysokość kar jednostkowych zależna jest od wysokości opóźnionego świadczenia, długości opóźnienia oraz sumy odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych. W przypadku spółki Astaldi sankcja pieniężna, po zastosowaniu ustawowego wzoru, wyniosła ponad 266 tys. zł – napisano w komunikacie UOKiK.

UOKiK prowadził także postępowania wobec trzech innych przedsiębiorców: działającego w branży transportowej PKC Group Poland, producenta artykułów spożywczych Storteboom Hamrol oraz spółki Amica Handel i Marketing zajmującej się hurtową sprzedażą artykułów AGD.

Z ustaleń urzędu wynika, że spółka PKC Group Poland w badanym czasie (luty-kwiecień 2020 r.) nie uregulowała w terminie świadczeń pieniężnych na kwotę ponad 28 mln zł. Suma opóźnionych wierzytelności Storteboom Hamrol wyniosła w tym samym czasie ponad 33 mln zł, a w przypadku Amica Handel i Marketing było to 88 mln zł. Jednocześnie, przedsiębiorcy w badanym okresie wykazali, że nie otrzymali lub otrzymali po terminie należności na większe kwoty, najwięcej w przypadku Amica Handel i Marketing – ponad 151 mln zł. „Przepisy dotyczące zatorów płatniczych przewidują, że Prezes UOKiK automatycznie odstępuje od wymierzenia kary, jeśli wartość świadczeń, których przedsiębiorca nie otrzymał lub otrzymał je z opóźnieniem w badanym okresie, przewyższa sumę zobowiązań, których sam nie opłacił lub opłacił z opóźnieniem” – przypomniano w informacji UOKiK.

logo PAP