Przebudowa drogi na Śląsku. Podpisano umowę z wykonawcą

2020-06-18-Fot-slaskie-pl

Źródło: slaskie.pl

[2020-06-22] 56,5 mln zł będzie przebudowa kosztować drogi wojewódzkiej 929 od granicy Rybnika do skrzyżowania z Drogą Wojewódzką 932 w Świerklanach. Umowę w tej sprawie podpisano w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego.

Zawarły ją Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach i firma Eurovia Polska S.A. Całość inwestycji jest finansowana z budżetu Województwa Śląskiego. – To bardzo dobra informacja dla mieszkańców województwa. Udowadniamy, że w czasie kryzysu związanego z koronawirusem nie rezygnujemy z dużych i potrzebnych przedsięwzięć. Ta inwestycja poprawi bezpieczeństwo, zwiększy komfort podróży i jakość życia mieszkańców. Wierzę, że będzie również impulsem dla rozwoju gospodarki – tłumaczył marszałek Jakub Chełstowski.

Czterokilometrowy odcinek drogi zostanie rozebrany i wybudowany od nowa. Nowa jezdnia będzie miała szerokość siedmiu metrów i zostanie przystosowana do nacisku osi wynoszącego 11,5 tony. Przebudowa potrwa do końca przyszłego roku.

Oprócz rozbiórki dotychczasowej konstrukcji drogi i budowy nowej, wykonawca wybuduje chodniki, zjazdy do posesji, zatoki autobusowe, nowy system odwodnienia drogi, w tym osadniki i zbiornik retencyjno-filtracyjny i przepusty.

Przebudowanych zostanie 18 skrzyżowań i instalacje infrastruktury technicznej, tj. linie energetyczne, wodociągi, gazociągi i kanalizacja sanitarna. Wybudowane zostaną także urządzenia bezpieczeństwa ruchu, znaki drogowe, tablice informacyjne, sygnalizacja świetlna oraz oświetlenie.

Obecnie droga jest w bardzo złym stanie. Stan nawierzchni na długości prawie 3 km jest oceniany jako „krytyczny”. Nawierzchnia jest zdeformowana, w wielu miejscach odwodnienie nie działa sprawnie, co powoduje zalewanie drogi, powstawanie przełomów i zapadanie się jezdni. Brakuje sygnalizacji świetlnej, zatok autobusowych, odpowiedniego oświetlenia i segregacji ruchu drogowego, czyli poboczy, przejść dla pieszych.

Natężenie ruchu na drodze to 5,8 tys. pojazdów/dobę i jest wyższe niż w całej sieci dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, które wynosi 4,9 tys. pojazdów na dobę. Znaczenie drogi wzrosło po uruchomieniu autostrady A1, przez co stała się elementem bazowej sieci TEN-T, uznawanej przez Unię Europejską za istotny element systemu komunikacyjnego.

Po przebudowie DW 929 między Rybnikiem a Świerklanami będzie spełniała najwyższe parametry techniczne. Zakładana trwałość wynosi 50 lat. Spadną koszty bieżącego utrzymania drogi z uwagi na zastosowanie najnowszego asfaltu do nawierzchni.

Logo PAP