Sąd Najwyższy zbada sprawę odszkodowania za budowę obwodnicy Końskich

2021-09-02-Fot-Pixabay-WilliamCho
Fot. Pixabay/WilliamCho

[2021-09-02] Sąd Najwyższy zajmie się sprawą 16 mln zł odszkodowania, które samorząd województwa świętokrzyskiego musiał zapłacić wykonawcy obwodnicy Końskich. To efekt skargi kasacyjnej Prokuratora Generalnego na wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie.

Obwodnica Końskich została oddana do użytku w grudniu 2013 r. Spór między wykonawcą i Świętokrzyskim Zarządem Dróg Wojewódzkich, który podlega zarządowi województwa, polegał na sposobie rozliczenia wartej około 133 mln złotych inwestycji. Wykonawca domagał się rozliczenia ryczałtowego całej kwoty, natomiast ŚZDW twierdziło, że pieniądze wypłaci na podstawie tzw. obmiaru, z którego miało wynikać, że wykonano prace za około 2 mln zł mniej.

Sprawa trafiła na sądową wokandę i w pierwszych dwóch instancjach zakończyła się na korzyść samorządu. W apelacji zostało to zwrócone do ponownego rozpatrzenia i ostatecznie sprawa skończyła się na niekorzyść samorządu województwa, co oznaczało konieczność wypłaty wykonawcy kwoty 16 mln złotych.

Prokurator Generalny uznał skargę kasacyjną, która została dopuszczona do rozpoznania przez Sąd Najwyższy. Obwodnica Końskich obejmuje 16-kilometrowy odcinek trasy wojewódzkiej numer 728. Budowa drogi kosztowała 133 miliony złotych, z czego 82 mln stanowiło dofinansowanie UE.

Logo PAP