Ruszyła budowa obwodnicy Krakowa

2020-07-13-Fot-GDDKiA-wezel-Batowice-wizualizacja

Fot. GDDKiA węzeł-Batowice wizualizacja

[2020-07-13] W piątek rozpoczęła się budowa Północnej Obwodnicy Krakowa (POK) w ciągu drogi ekspresowej S52. Zgodnie z planami kierowcy będą mogli skorzystać z całej nowej trasy, liczącej blisko 12,5 km, w 2023 r. Koszt inwestycji to 1,43 mld zł.

Budowa północnej części pozwoli domknąć istniejące już trasy szybkiego ruchu wokół miasta, dzięki czemu stolica Małopolski będzie posiadać pełną bezkolizyjną obwodnicę, tzw. ring.

Budowa POK rozpoczyna się od najdłuższego – środkowego – odcinka o długości ponad 7 km, dla którego wojewoda małopolski wydał w czwartek zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Decyzja ma rygor natychmiastowej wykonalności, dzięki czemu wykonawca mógł od razu przystąpić do prac budowlanych. Zadanie to zakłada budowę drogi ekspresowej S52 posiadającej dwie jezdnie po trzy pasy ruchu od końca tunelu pod Zielonkami do węzła Mistrzejowice, który będzie łączył trasę z drogą ekspresową S7.

Zadanie zostało podzielone na trzy odcinki, przebiegające na terenie Krakowa oraz gmin Zielonki i Wielka Wieś. Odcinek pierwszy – od istniejącego węzła Modlnica do projektowanego węzła Zielonki o długości ok. 5 km – ma złożony wniosek o wydanie ZRID w marcu tego roku. Według zapowiedzi wojewody w najbliższym czasie nastąpi wszczęcie postępowania i kolejne działania zmierzające do jego wydania.

Na podobnym etapie procedowania znajduje się odcinek trzeci – od styku z projektowaną drogą ekspresową S7 o długości ok. 330 m wraz z budową łącznicy z węzłem Mistrzejowice.

Kontrakt jest realizowany w trybie „zaprojektuj i zbuduj”. Umowa z wykonawcą zadania, konsorcjum firm: tureckiej Gulermak i polskiej Mosty Łódź została podpisana przez krakowski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w listopadzie 2018 r. Zgodnie z umową, od tego czasu wykonawca ma 47 miesięcy na opracowanie dokumentacji technicznej, uzyskanie niezbędnych zgód i zezwoleń oraz budowę drogi, przy czym do czasu realizacji nie wlicza się okresów zimowych w trakcie prowadzenia prac (tj. od 15 grudnia do 15 marca).

2020-07-13-Fot-GDDKiA-wezel-Wegrzyce-wizualizacja

Fot. GDDKiA węzeł Węgrzyce wizualizacja

W ramach zadania zostanie zbudowana nowa droga ekspresowa o długości ok. 12,5 km od istniejącego węzła Modlnica (wraz z rozbudową tego węzła, do węzła Kraków Mistrzejowice, gdzie połączy się z planowaną drogą ekspresową S7. Obwodnica będzie mieć dwie jezdnie, a na każdej z nich po trzy pasy ruchu.

W ciągu trasy powstaną węzły drogowe Modlnica, Zielonki, Węgrzce, Batowice. Ze względu na gęstą zabudowę część drogi przebiegać ma tunelami – pod centrum Zielonek o długości 653 m, w Batowicach o długości 496 m, a także na obrzeżach Krakowa o długości 95 m. Zbudowanych zostanie też 27 obiektów inżynierskich i 25 km tzw. dróg zbiorczych, które – zdaniem drogowców – w zasadniczy sposób poprawią ruch lokalny na tych obszarach.

Nowy odcinek S52 połączy w jeden ciąg już istniejące i realizowane fragmenty obwodnicy Krakowa. Połączy wszystkie wyloty dróg krajowych (DK 79 i 94) po północnej stronie miasta z A4 i S7. Usprawni przemieszczanie się od strony zachodniej w kierunku północnym (Kielce, Warszawa), zachodnim (Katowice, Wrocław), wschodnim (Tarnów, Rzeszów) bez konieczności przejazdu przez zatłoczone miasto. Przejmie ruch tranzytowy, jak również część ruchu miejskiego, obecnie przechodzącego przez północną część miasta drogą DK 79. Według prognoz ruch na nowym odcinku przekroczy średnio 30 tys. pojazdów na dobę już w roku 2025.

2020-07-13-Fot-GDDKiA-wezel-Zielonki-wizualizacja

Fot. GDDKiA węzeł Zielonki wizualizacja

Obecnie obwodnica otacza Kraków z trzech stron: zachodniej (droga krajowa nr 94, droga ekspresowa S52 i autostrada A4), południowej (autostrada A4) oraz wschodniej (droga ekspresowa S7). Budowa północnej części pozwoli domknąć te trasy, dzięki czemu stolica Małopolski będzie posiadać pełną obwodnicę, tzw. ring.

logo PAP