Olsztyn: rusza przetarg na dokumentację projektową obwodnicy

2020-06-04-Fot-Pixabay-jarmoluk

Fot. Pixabay/jarmoluk

[2020-06-04] Olsztyńska GDDKiA skierowała do publikacji ogłoszenie o przetargu na wykonanie studium korytarzowego i studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego wraz z materiałami do decyzji środowiskowej dla północnej obwodnicy Olsztyna i obwodnicy Dywit.

Jak poinformował PAP rzecznik olsztyńskiej GDDKiA Karol Głębocki, ogłoszenie o tym przetargu skierowano w środę do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i niebawem ukaże się ono na platformie zakupowej GDDKiA. Określa szczegółowo warunki udziału w przetargu i zakres zamówienia. – Umowę z wykonawcą planujemy podpisać w trzecim kwartale 2020 roku – dodał.

Studium korytarzowe obejmie analizy obejścia Olsztyna zarówno po stronie zachodniej, jak i wschodniej. Po wytypowaniu korytarza obwodnicy zadaniem wykonawcy będzie opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ) oraz materiałów do wydania decyzji środowiskowej. Na etapie STEŚ dokonane zostaną analizy co najmniej trzech wariantów układu drogowego, składającego się z obwodnicy Olsztyna, obwodnicy Dywit i odcinka od granicy administracyjnej Olsztyna do skrzyżowania z ul. Sybiraków w Olsztynie, w korytarzu wybranym na podstawie studium korytarzowego.

Jak podała GDDKiA, zadaniem wykonawcy będzie również poinformowanie lokalnej społeczności i wszystkich zainteresowanych, np. organizacji ekologicznych, o planowanym przedsięwzięciu, a także zebranie opinii na temat proponowanych rozwiązań. Na każdym z etapów przygotowania inwestycji mają być prowadzone spotkania informacyjne we wszystkich gminach, przez które przechodzą analizowane warianty trasy.

Według GDDKiA, dzięki powstaniu obwodnicy nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości w Olsztynie i Dywitach. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego.

Będzie stanowiła również dopełnienie układu drogowego, który powstał po zrealizowaniu drogi ekspresowej S51 oraz obwodnicy w ciągu drogi krajowej nr 16. Dzięki inwestycji całość ruchu dalekobieżnego i tranzytowego będzie mogła zostać wyprowadzona z Olsztyna. Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

Szacunkowy koszt inwestycji to ok. 980 mln zł, a długość ok. 20 km. Prace przygotowawcze dla tego zadania przewidziane są na lata 2021-2025, a sama jego realizacja w latach 2026-2030.

Budowa obwodnicy Olsztyna i Dywit to kolejne w woj. warmińsko-mazurskim zadanie realizowane w ramach Programu budowy 100 obwodnic, przygotowanego na lata 2020-2030. W ramach rządowego programu powstanie 100 obwodnic na sieci dróg krajowych o łącznej długości ok. 820 km. Będą to trasy o najwyższych parametrach technicznych, dostosowane do przenoszenia obciążenia 11,5 tony na oś.

Logo PAP