Rusza budowa połączenia z autostradą A4 ze Strefą Aktywności Gospodarczej

2021-09-24-Fot-Malopolski-Urzad-Wojewodzki-w-Krakowie
Fot. Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

[2021-09-30] Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze Strefą Aktywności Gospodarczej w Tarnowie (Małopolskie) została uroczyście zainaugurowana we wtorek. Inwestycję zrealizuje do połowy 2023 r. firma Metrostav Polska kosztem ponad 141 mln zł.

Jak podkreślili przedstawiciele zarządu Małopolski podczas uroczystości w Wierzchosławicach, inwestycja jest największym projektem realizowanym obecnie przez województwo. – Bardzo się cieszę, że na ziemi tarnowskiej rozpoczęliśmy tak wielką inwestycję, ale zapowiadam, że takich rozpoczęć będzie więcej – podkreślił marszałek Małopolski Witold Kozłowski.

Przypomniał, że przygotowania do budowy łącznika A4 z tarnowską SAG trwały od 2012 roku, ale projekt uległ przyspieszeniu w ostatnich latach, dzięki priorytetowemu potraktowaniu go przez zarząd regionu i zawarciu porozumienia w tej sprawie pomiędzy samorządami zainteresowanymi inwestycją.

Wicemarszałek Małopolski Łukasz Smółka zauważył, że w ramach przedsięwzięcia powstanie także jeden z największych obiektów inżynieryjnych w regionie – nowy most na Dunajcu.

Jak przypomniał wójt Wierzchosławic Andrzej Mróz, budowa łącznika rozpoczyna się po blisko 10 latach od wykonania autostrady A4. – To dobry prognostyk dla rozwoju gminy Wierzchosławice i inwestycja bardzo ważna dla naszych mieszkańców – wskazał.

Jednojezdniowy łącznik autostradowy o dwóch i trzech pasach ruchu ma mieć ponad 2,6 kilometra długości. Jego częścią będzie most na Dunajcu o długości około 800 metrów. W zakresie objętym projektem przewiduje się budowę układu komunikacyjnego polegającą na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 973 na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną nr 200720K (ul. Chemiczna w Tarnowie) do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1346K wraz z rozbudową skrzyżowań z drogami podporządkowanymi i budowie drogi wojewódzkiej nr 973 od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1346K do węzła autostrady A4 Tarnów Mościce.

Nowy odcinek drogi ma za zadanie odciążyć autostradowy węzeł wierzchosławicki oraz centrum Tarnowa, gdzie obecnie skupia się ruch tranzytowy m.in. do zakładu Grupy Azoty.

Przygotowania do budowy nowej drogi wojewódzkiej z Mościc przez Kępę Bogumiłowicką i Ostrów do ronda w Wierzchosławicach trwały od wielu lat.

W 2018 r. ZDW unieważnił pierwszy przetarg na zaprojektowanie i wybudowanie łącznika z powodu zbyt drogich ofert przedstawionych w postępowaniu.

W marcu 2019 r. z inicjatywy zarządu województwa małopolskiego została podpisana umowa między czterema samorządami dotycząca wspólnego udziału w budowie nowej drogi. Samorządowcy zadeklarowali zabezpieczenie wsparcia finansowego dla realizacji tego przedsięwzięcia.

W październiku 2019 roku Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie podpisał umowę na projekt i budowę tego połączenia. Realizuje je firma Metrostav Polska za ponad 141 mln zł. Na początku tego miesiąca wojewoda małopolski Łukasz Kmita wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla łącznika. Decyzja ma rygor natychmiastowej wykonalności, co oznacza, że inwestor może od razu przystępować do prac. Zakończenie inwestycji planowane jest w połowie 2023 r. Inwestor – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie – zgłosił zadanie do unijnego dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Unijna dotacja wynosi 133,5 mln zł, a dodatkowo z budżetu państwa pozyskano ponad 13 mln zł.

logo PAP