MI: nowa jakość w wymaganiach technicznych z rekomendacją Ministra Infrastruktury

2021-03-11-Fot-Pixabay-3844328

Fot. Pixabay/3844328

[2021-03-11] Minister Infrastruktury rekomendował do stosowania serię wzorców i standardów dotyczącą drogowych obiektów inżynierskich. To kolejny krok w budowaniu nowego systemy wymagań technicznych w drogownictwie, który powstaje w resorcie infrastruktury.

Ministerstwo Infrastruktury kompleksowo wspiera zarządców dróg, m.in.  dostarczając im wiedzę techniczną. W wytycznych zawarto katalogi typowych rozwiązań,  a także zasady i przykłady ich stosowania i projektowania. Rozwiązania te pozwalają na optymalizację kosztów na każdym etapie inwestycji, przy zachowaniu najwyższych standardów jakościowych i bezpieczeństwa – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

W związku ze zbliżającym się terminem wygaśnięcia obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych, który nastąpi we wrześniu 2022 r., w resorcie infrastruktury podjęto działania mające na celu przygotowanie i wdrożenie nowoczesnego systemu wymagań technicznych. Głównym założeniem podejmowanych prac jest odejście od systemu obligatoryjnych przepisów prawa na rzecz norm nieobligatoryjnych, prezentujących aktualną i sprawdzoną wiedzę, których zastosowanie zagwarantuje spełnienie ramowych wymagań funkcjonalno-technicznych określonych prawem. Wymagania będą bardziej elastyczne i dostosowane do potrzeb wszystkich uczestników ruchu drogowego.

Wymagania obligatoryjne określone będą w formie przepisów techniczno-budowlanych, natomiast wymagania fakultatywne przyjmą postać wzorców i standardów, rekomendowanych przez ministra właściwego ds. transportu.

Na stronie internetowej dostępne są już wszystkie opracowania w części dotyczącej drogowych obiektów inżynierskich. To czternaście wytycznych projektowania, realizacji i utrzymania drogowych obiektów inżynierskich (WR-M) oraz jedno opracowanie dotyczące technologii BIM (BIM-M).

To nie koniec prac nad nowymi regulacjami

W resorcie infrastruktury trwają także prace nad wzorcami i standardami w części drogowej. Z wybranych można już korzystać (np. z wytycznych projektowania przejść dla pieszych, oświetlenia przejść dla pieszych, czy wytycznych poszerzania jezdni dróg). Kolejne udostępniane będą stopniowo, ze względu na konieczność zachowania spójności z opracowywanym w tym samym czasie projektem rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg.

Wszystkie opracowania podlegają konsultacjom publicznym. Konsultacje pierwszego pakietu WiS trwały od września do grudnia 2020 r. Z wszystkimi materiałami z konsultacji, w tym z nagraniami poszczególnych webinariów konsultacyjnych i zestawieniami uwag, można zapoznać się na uzupełnianej na bieżąco stronie internetowej.

Kompleksowe wspieranie infrastruktury

Resort infrastruktury kompleksowo podchodzi do inwestycji infrastrukturalnych w drogownictwie: zapewnia zarówno ich finansowanie, np. przez najnowszy Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej na drogach krajowych, czy Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg na drogach samorządowych, jak i niezbędne zaplecze merytoryczne. Tylko takie podejście gwarantuje, ze inwestycje będą realizowane szybko i prawidłowo, z korzyścią dla uczestników ruchu drogowego.