Kolejny etap budowy obwodnicy Pisza

2020-08-31-Fot-GDDKiA

Fot. GDDKiA

[2020-08-31] Rusza przetarg na dokumentację obwodnicy Pisza (warmińsko-mazurskie). Droga o długości 3,6 km, ma wyprowadzić ruch tranzytowy z centrum miasta, skrócić czas przejazdu i zwiększyć bezpieczeństwo w ruchu miejskim.

Jak poinformował rzecznik olsztyńskiego oddziału GDDKiA Karol Głębocki do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej wysłane zostało ogłoszenie o przetargu na wykonanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej oraz z materiałami do decyzji środowiskowej.

Obwodnica ma przebiegać w ciągu dróg krajowych nr 58 i 63. – Ogłoszenie to ukaże się niebawem na platformie zakupowej GDDKiA. W treści opublikowanego ogłoszenia znajdą się szczegółowe informacje na temat warunków udziału w przetargu i zakresu zamówienia –  wyjaśnił Głębocki.

Trasa ma przebiegać w większości nowym śladem od północno-zachodniej poprzez południową do wschodniej części miasta. Nośność drogi wynosić będzie 11,5 tony na oś. Wybudowane zostaną również drogi dojazdowe obsługujące teren przyległy do obwodnicy, system odwodnienia drogi, obiekty inżynierskie, skrzyżowania.

Przebudowane zostaną drogi publiczne oraz infrastruktura techniczna kolidujące z inwestycją. Wybudowane zostaną także chodniki i ścieżki rowerowe. Powstaną urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Drogowcy przewidują, że przygotowanie dokumentacji potrwa do 2024 r. a budowa zakończy się w 2028 r.

Budowa obwodnicy Pisza to jedno z pięciu zadań w województwie warmińsko-mazurskim realizowanych w ramach Programu budowy 100 obwodnic, przygotowanego na lata 2020-2030.

Oprócz obwodnicy Pisza przygotowywane do realizacji są jeszcze obwodnice Smolajn, Gąsek, Szczytna oraz Olsztyna i Dywit. W ramach rządowego programu powstanie 100 obwodnic na sieci dróg krajowych o łącznej długości ok. 820 km.

logo PAP