Przebudowa trasy S1. Jest zgoda wojewody.

Fot-Pixabay-JoshuaWoroniecki

Fot. Pixabay/JoshuaWoroniecki

[2020-04-29] GDDKiA otrzymała zgodę na rozbudowę do standardu drogi ekspresowej około siedmiokilometrowego odcinka drogi nr 1 Podwarpie – Dąbrowa Górnicza. Ma to być kolejny rozbudowywany fragment S1 w woj. śląskim. Planowane lata budowy to 2020-22.

Obecnie w pobliżu trwa budowa drugiej jezdni S1 trasy na odcinku Podwarpie – Pyrzowice (ok. 9,5 km; planowo do wiosny 2021 r.). W trakcie jest projektowanie przebudowy 3 km trasy w Dąbrowie Górniczej. Trwają przetargi na budowę ok. 40 km nowego przebiegu S1 między Mysłowicami (węzeł Kosztowy) i Bielskiem-Białą (węzeł Suchy Potok) – w trzech częściach; w jednym wybrano już wykonawcę.

Jak poinformował katowicki oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, wojewoda śląski wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dotyczącej odcinka Podwarpie – Dąbrowa Górnicza. Obejmuje ona projekt zagospodarowania terenu oraz oparte na nim pozostałe projekty związane z rozbudową i przebudową drogi nr 1 na tym odcinku, a także całej powiązanej infrastruktury.

Przetarg już się odbył

GDDKiA przypomniała, że 19 grudnia ub. roku ogłosiła przetarg na rozbudowę (w trybie projektuj i buduj) odcinka Podwarpie – Dąbrowa Górnicza. 17 marca, po otwarciu ofert, Dyrekcja podała, że najniższą cenę 274,8 mln zł brutto zaproponowało konsorcjum Bitum, Nowak Mosty, OLS, Hucz oraz Domax. Wybór wykonawcy planowany jest na przełom maja i czerwca; podpisanie umowy przewidziano na czerwiec br.

Wykonawca ma przebudować odcinek drogi krajowej nr 1 do parametrów drogi ekspresowej na długości 6,950 km z dostosowaniem nawierzchni do obciążenia 11,5 t na oś. Zlikwidowane zostaną jednopoziomowe skrzyżowania; powstanie węzeł Ząbkowice i zostanie przebudowany węzeł Pogoria. Zaplanowano też m.in. cztery mosty, cztery wiadukty drogowe i dwie kładki dla pieszych.

Obecnie trasa ma tam standard dwujezdniowy, z kolizyjnymi skrzyżowaniami i przejściami dla pieszych z sygnalizacją świetlną. Obowiązują liczne ograniczenia prędkości, nawet do 50 km/h. Nawierzchnia jest zniszczona.

Odcinek od Podwarpia do Dąbrowy Górniczej, położony w większości w granicach tego miasta, jest fragmentem tzw. wschodniej obwodnicy GOP. Kierowcy podróżujący tranzytem w osi północ-południe omijają tamtędy miasta Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. To również najkrótszy z kilku fragmentów trasy S1 przeznaczonych do realizacji w rządowym Programie Budowy Dróg Krajowych (PBDK).

S1 w budowie

GDDKiA przygotowała także dalszą przebudowę S1 na przebiegu wschodniej obwodnicy GOP. Pod koniec października br. podpisano umowę na zaprojektowanie przebudowy odcinka na terenie Dąbrowy Górniczej na długości 2,7 km. Projekt ten powinien być gotowy do końca 2020 r.; potem planowany jest przetarg na roboty budowlane.

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami Dyrekcja oczekuje ponadto zatwierdzenia tzw. programu inwestycji przez resort infrastruktury, aby zamówić dokończenie dokumentacji, która umożliwi m.in. przebudowę odcinka S1 w Sosnowcu, wraz z dokończeniem projektowania planowanego nowego węzła S1 z terenami inwestycyjnymi w Sosnowcu.

Docelowo w pełni ekspresowa trasa S1 w woj. śląskim i małopolskim połączy węzeł z autostradą A1 w pobliżu lotniska Katowice w Pyrzowicach i granicę ze Słowacją w Zwardoniu. Standard drogi ekspresowej ma obecnie na odcinkach Pyrzowice – Podwarpie (jedna jezdnia), Dąbrowa Górnicza – Tychy, a także Bielsko-Biała – Przybędza oraz Milówka – Zwardoń (jedna jezdnia).

Aby dokończyć całą arterię, potrzebne są też m.in.: druga jezdnia wysuniętego najdalej na północ odcinka S1 Lotnisko – Podwarpie (ok. 9,5 km – w trakcie realizacji), budowa 40 km nowego przebiegu z Mysłowic do Bielska-Białej (trzy przetargi na główną część inwestycji – w formule: projektuj i buduj – są w toku; w jednym wybrano już wykonawcę) oraz nowa obwodnica Węgierskiej Górki (umowę z wykonawcą robót podpisano 10 października ubiegłego roku)

Logo PAP