Powstanie obwodnica Łęcznej

2020-05-27-Fot-Pixabay-_jwvein

Fot. Pixabay/_jwvein

[2020-05-27] Podpisano program inwestycji ws. budowy obwodnicy Łęcznej (woj. lubelskie). Trasa powstanie w ramach rządowego programu budowy 100 obwodnic.

Program inwestycji dla budowy obwodnicy Łęcznej to dokument konieczny do rozpoczęcia tej inwestycji. Jego podpisanie pozwala drogowcom na podjęcie prac przygotowawczych i projektowych nowej drogi.

Jak poinformowała GDDKiA, zadanie dotyczy budowy nowego odcinka drogi szybkiego ruchu. Inwestycja obejmie też budowę obiektów inżynierskich: wiaduktów, mostów, skrzyżowań, a także dróg niższych kategorii, zapewniających dojazd z terenów przyległych do drogi krajowej nr 48. Powstaną także m.in. zatoki autobusowe, oświetlenie oraz infrastruktura dla pieszych i rowerzystów.

Podstawowym celem budowy obwodnicy Łęcznej jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego z miasta. – „Dzięki nowej drodze poprawi się płynność i komfort jazdy. Inwestycja pozytywnie wpłynie także na przepustowość ciągu komunikacyjnego DK82 z Lublina w kierunku kopalni węgla Bogdanka, Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego, Poleskiego Parku Narodowego i Włodawy” – napisano w komunikacie GDDKiA.

Generalna Dyrekcja podkreśla, że proces inwestycyjny dla obwodnicy Łęcznej dopiero się rozpoczyna. Pierwszym etapem będzie opracowanie dokumentacji w zakresie studium korytarzowego, a kolejnym – opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego wraz z elementami koncepcji programowej oraz uzyskanie decyzji środowiskowej. Dokładny przebieg drogi nie został jeszcze ustalony.

Obwodnica Łęcznej, w ciągu drogi krajowej nr 48, jest jedną z siedmiu obwodnic w woj. lubelskim – obok Janowa Lubelskiego, Gorajca, Szczebrzeszyna, Dzwoli, Łukowa i Zamościa – która ma powstać w ramach rządowego programu budowy 100 obwodnic. Program ten, ogłoszony w lutym, ma być realizowany w latach 2020-2030. Wartość zaplanowanych inwestycji została oszacowana na 28 mld zł.

Logo PAP