Orlen Asfalt pracuje nad specjalnym typem asfaltów ze zmniejszonym śladem węglowym

2021-04-13-Fot-Pixabay-scholty1970
Fot. Pixabay/scholty1970

[2021-04-13] Spółka Orlen Asfalt z Grupy Orlen rozpoczęła prace nad specjalnym typem asfaltów, charakteryzujących się zmniejszonym śladem węglowym – podał w piątek PKN Orlen. Według płockiego koncernu działania te wpisują się w strategię Orlen2030 i rozwój innowacyjnych rozwiązań przyjaznych środowisku.

PKN Orlen, informując o zainicjowanych w Orlen Asfalt pracach, przypomniał, że w 2020 r. spółka ta zainicjowała program badawczy „Asfalty przyjazne środowisku”. Jak wyjaśnił płocki koncern, prowadzone przez spółkę prace związane są ze stworzeniem specjalnego rodzaju produktów, które będą charakteryzować się zmniejszonym śladem węglowym.

„W pełni wykorzystujemy potencjał spółek z Grupy Orlen. Powstają w nich wysokiej jakości nowatorskie projekty, które będziemy mogli wdrażać, skutecznie realizując strategiczne dla przyszłości koncernu przedsięwzięcia” – powiedział prezes PKN Orlen Daniel Obajtek, cytowany w komunikacie.

„Jesteśmy współodpowiedzialni za rozwój drogownictwa w Polsce. Naszym priorytetem jest to, by drogi były bezpieczne i trwałe, a materiały, z których powstają, jak najbardziej ekologiczne. Dlatego nieustannie podejmujemy prace nad nowymi typami asfaltów, które spełniają te kryteria” – oświadczył prezes Orlen Asfalt Marek Pietrzak. Zaznaczył, iż koniunktura w budownictwie drogowym to dla spółki dodatkowy impuls do tworzenia innowacyjnych rozwiązań, a tym samym umacniania jej pozycji.

PKN Orlen zwrócił uwagę, że popyt na asfalty w Polsce „determinują przede wszystkim realizacje inwestycji ujętych w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-23 oraz w mniejszych programach, takich jak Rządowy Fundusz Dróg Samorządowych czy Program budowy 100 obwodnic na lata 2020–30”.

Jak przypomniał PKN Orlen, pierwsze innowacyjne produkty, których stosowanie bezpośrednio przekłada się na efekt ekologiczny, Orlen Asfalt wprowadził już w 2014 r. – na polskim rynku pojawiły się wówczas asfalty wysokomodyfikowane polimerami ORBITON HiMA. „Badania tej technologii potwierdziły pozytywny wpływ na ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery” – podkreślił płocki koncern.

Według PKN Orlen zastosowanie asfaltów typu HiMA znacząco zwiększa trwałość budowanej drogi, a to pozwala zmniejszyć liczbę niezbędnych remontów nawierzchni. W konsekwencji rzadziej występują utrudnienia w ruchu, co przekłada się na mniejsze zużycie paliwa. „Efektem tego jest niższa emisja gazów emitowanych do atmosfery przez silniki spalinowe” – wskazał płocki koncern. PKN Orlen zaznaczył, że prace Orlen Asfalt nad ekologicznymi materiałami do budowy dróg wpisują się w strategię Grupy Orlen, która jest odpowiedzią na Europejski Zielony Ład. „To nowa ścieżka rozwoju gospodarczego Unii Europejskiej, której głównym celem jest neutralność klimatyczna UE do 2050 r., co oznacza wyeliminowanie emisyjnych technologii z unijnej gospodarki” – dodano.

logo PAP