Złożono oferty w przetargu na przebudowę kolejnego odcinka A18

Siedem firm złożyło oferty w przetargu dotyczącym przebudowy i dostosowania ponad 16 km drogi krajowej nr 18 do parametrów autostrady na odcinku od okolic węzła Iłowa do granicy województw lubuskiego i dolnośląskiego – poinformowała GDDKiA w komunikacie.

„Oferty są obecnie analizowane pod kątem formalnym i merytorycznym. Postępowanie zostało ogłoszone w trybie przetargu nieograniczonego. Złożone oferty będą badane i oceniane przy wyłącznym zastosowaniu kryterium ceny” – poinformowano.

Jak podała GDDKiA, najtańszą ofertę złożyła firma Budimex na ponad 175 mln zł. Budżet zamawiającego dla tego zadania wynosi ponad 239 mln zł.

W ramach zamówienia wykonawca będzie miał za zadanie przebudować południową jezdnię drogi krajowej nr 18 oraz jej otoczenie. W zakres inwestycji wchodzi również budowa dróg dojazdowych, przebudowa węzła Iłowa oraz budowa urządzeń infrastruktury technicznej i związanej z ochroną środowiska np. przejścia dla zwierząt. Zadanie będzie realizowane w formule „buduj”.

Czas przewidziany na realizację robót wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie wynosi 25 miesięcy. Zakończenie robót planowane jest w 2023 r.

Celem inwestycji jest dostosowanie drogi krajowej nr 18 (na odcinku Olszyna-Golnice o długości ponad 70 km) do standardów sieci drogowej o parametrach autostradowych. To trzeci etap budowy autostrady A18.

Droga krajowa nr 18 zlokalizowana jest w III drogowym transeuropejskim korytarzu transportowym – połączeniem międzynarodowym E36/40 na terytorium Polski. Korytarz ten łączy Ukrainę, Słowację i południową Polskę z Dreznem i Berlinem. Droga krajowa nr 18 zaliczana jest do głównych dróg w Polsce o znaczeniu przemysłowym i turystycznym. Łączy ona autostradę A4 z przejściem granicznym w Olszynie.

Starą drogę krajową nr 18, a obecnie jej nitkę południową, wybudowali Niemcy w latach 30. XX w. Stanowiła ona fragment autostrady Berlin-Wrocław. W listopadzie 2004 roku rozpoczęty został pierwszy etap dostosowywania drogi krajowej nr 18 do parametrów przyszłej autostrady A18. Do istniejącej drogi dobudowana została równoległa, jezdnia północna, którą oddano do użytku w roku 2006.