Odpady z kopalń przetwarzane na produkty do budowy dróg

2021-01-13-Fot-unsplash-jamar-penny

Fot. unsplash/jamar-penny

[2021-01-13] Tauron Wydobycie chce przetwarzać wszystkie poprodukcyjne odpady ze swoich kopalń na produkty, m.in. kruszywa dla budownictwa drogowego i hydrotechnicznego. Jako pierwszy z trzech kopalń firmy status tzw. kopalni bezodpadowej uzyskał zakład górniczy Brzeszcze.

„Status kopalni bezodpadowej dla zakładu górniczego w Brzeszczach oznacza, że oprócz węgla będzie produkował wyłącznie użyteczne rynkowo produkty” – poinformowała we wtorek spółka Tauron Wydobycie.

Spółka zadeklarowała, że jej celem jest „całkowita eliminacja wytwarzanych odpadów poprodukcyjnych we wszystkich trzech zakładach górniczych”. Odpady przetwarzane są na granulaty mułowe, kruszywa oraz mieszanki kruszywowo-spoiwowe dla budownictwa.

„Ustawa o odpadach daje możliwość uzyskania decyzji o uznaniu odpadu za produkt uboczny pod warunkiem, że jego zastosowanie jest pewne i spełnia wszystkie istotne wymagania, w tym prawne, w zakresie produktu, ochrony środowiska oraz życia i zdrowia ludzi” – wskazują przedstawiciele górniczej firmy.

Chodzi przede wszystkim o gospodarcze wykorzystanie wydobywanego wraz z węglem kamienia, który wcześniej najczęściej trafiał na składowiska. Obecnie Tauron Wydobycie stosuje go na szeroką skalę do produkcji kruszyw do budowy dróg, niwelacji terenów, inwestycji na kolei, a także budowy wałów przeciwpowodziowych. W minionym roku wyprodukowano 450 tys. ton takiego kruszywa.

„Nasza kopalnia w Brzeszczach, jako pierwsza w kraju, uzyskała status kopalni bezodpadowej. Dążymy do sytuacji, w której wszystkie nasze trzy zakłady górnicze będą generowały jedynie takie produkty uboczne, które mogą być powtórnie wykorzystywane na rynku budowlanym, z korzyścią dla środowiska naturalnego” – zadeklarował prezes spółki Tauron Wydobycie Tomasz Cudny, cytowany we wtorkowym komunikacie Taurona.

Kruszywa i mieszanki spełniające wymagania dla materiałów stosowanych w budowie dróg, autostrad i budowli hydrotechnicznych uzyskuje się poprzez właściwy dobór proporcji składników, stosując odpowiednią technologię. Warunkiem wprowadzenia takich produktów do obrotu są atesty, certyfikaty lub Krajowe Oceny Techniczne, potwierdzające deklarowane własności użytkowe.

W Grupie Tauron operatorem zajmującym się sprzedażą wytwarzanych kruszyw oraz zagospodarowaniem wszystkich odpadów powydobywczych z kopalń jest spółka Bioeko Grupa Tauron. Kruszywa z zakładów Taurona wykorzystano m.in. przy rozbudowie drogi krajowej nr 81 oraz przy przebudowie wałów przeciwpowodziowych w okolicach Oświęcimia. Mają też posłużyć do budowy kolejnego odcinka drogi ekspresowej S1.