Nowe przystanki kolejowe powstają w Łodzi

Lodz-Warszawska-1-Autor.-Anna-Hampel

Fot. PKP PLK Autor. Anna Hampel

Łódź Radogoszcz Wschód i Łódź Warszawska to nowe przystanki budowane przez spółkę PKP Polskie Linie Kolejowe. Gotowe są już konstrukcje peronów, układane są płyty peronowe. Trwają też prace na przystankach Łódź Stoki i Łódź Marysin.

Nowa infrastruktura pasażerska umożliwi efektywne wykorzystanie transportu kolejowego w aglomeracji łódzkiej. Przystanki zintegrują przejazdy pociągami z innymi środkami transportu. Przesiadki będą łatwe dla wszystkich dzięki dostosowaniu obiektów do obsługi osób o ograniczonych możliwościach poruszania się.

Jak informuje biuro prasowe PKP PLK, na nowym przystanku Łódź Warszawska gotowy jest już korpus peronu. Ustawiono słupy oświetleniowe. Układane są płyty peronowe wyposażone w antypoślizgową nawierzchnię. Zamontowana zostanie winda, która umożliwi dostanie się na peron osobom o ograniczonej mobilności. Według spółki nowy obiekt, który powstaje w rejonie wiaduktu przy ul. Warszawskiej pozwoli na lepsze podróże do Zgierza oraz Łodzi Widzewa i Łodzi Fabrycznej.

Z kolei przy ul. Kreciej w Łodzi powstaje przystanek Łódź Radogoszcz Wschód. Budowana jest konstrukcja peronu i wygodne dojście dla osób z ograniczonymi możliwościami poruszania się. Obiekt ma poprawić dostęp do kolei mieszkańcom osiedli Radogoszcz Wschód i Sitowie. Dojście na peron mają ułatwić nowe chodniki oraz pochylnia. Będą także miejsca parkingowe dla samochodów.

Lodz-Marysin-Autor.-Anna-Hampel

Fot. PKP PLK Autor. Anna Hampel

W kwietniu zaplanowane jest rozpoczęcie budowy przystanku Łódź Retkinia. Prace będą skoordynowane z modernizacją linii kolejowej nr 14 na odcinku Łódź Kaliska–Łódź Lublinek. Na przystanku będą windy i pochylnie, które umożliwią wygodniejsze korzystanie z kolei aglomeracyjnej mieszkańcom osiedli Retkinia i Pienista.

Każdy ze 150 m peronów będzie wyposażony w wiaty i ławki. Orientację oraz informację mają zapewnić: system oznakowania, w tym dotykowego i gabloty informacyjne z rozkładami. Powstaną stojaki na rowery.

Lodz-Marysin-Autor.-Anna-Hampel

Fot. PKP PLK Autor. Anna Hampel

Kolejna inwestycja realizowana jest na przystanku Łódź Marysin, gdzie wybudowano już drugi peron, który zapewni lepszą obsługę pasażerów. Ułożone są płyty antypoślizgowe, ustawione słupy oświetleniowe oraz przygotowano pochylnię i nowe schody. Wkrótce montowane będą ławki i wiaty. Powstaną również nowe chodniki. Budowane są dodatkowe schody prowadzące na peron nr 1 z wiaduktu drogowego w ciągu ul. Strykowskiej. Powstanie też dojście do planowanej przez miasto pętli tramwajowej.

Na przystanku Łódź Marysin wybudowano drugi tor o długości ok. 750 m z nową siecią trakcyjną oraz dwa nowe rozjazdy, które zwiększą przepustowość trasy i umożliwią przejazd większej liczby pociągów. Przebudowywane są urządzenia sterowania ruchem kolejowym. Ustawiono dwa semafory, które zapewnią bezpieczne mijanie się pociągów na jednotorowej trasie Łódź Widzew-Zgierz.

Lodz-Stoki-Autor.-Anna-Hampel

Fot. PKP PLK Autor. Anna Hampel

Na przystanku Łódź Stoki budowane jest nowe przejście podziemne dla pieszych, które usunie bariery w dostępie do przystanku dla osób o ograniczonej zdolności poruszania się. Powstała już konstrukcja betonowa przejścia, schody oraz szyb windy. Trwają prace wykończeniowe. Z kolei przystanek Łódź Arturówek zyska ścieżkę rowerową wzdłuż chodnika prowadzącego na peron. Obecnie powstają dodatkowe schody prowadzące na peron, które usprawnią dojście do przystanku od strony ul. Łagiewnickiej.

Jak zapewnia PKP PLK prace na linii Łódź Widzew–Zgierz nie wpływają na ruch pociągów.

Wartość projektu „Budowa zintegrowanych węzłów multimodalnych wraz z budową i przebudową przystanków kolejowych na terenie województwa łódzkiego – z mijanką w rejonie przystanku Łódź Marysin” to 49,3 mln zł netto. Zadanie ubiega się o współfinansowanie przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Zakończenie prac zaplanowano w sierpniu 2020 r.

Logo PAP