Najważniejsze komponenty układu niwelacji

Układ niwelacji pozwala na precyzyjne określenie różnych parametrów podczas pracy za pomocą walca drogowego, układarki asfaltu, koparki lub innej maszyny drogowej czy budowlanej. Ze względu na to, że wymagania dotyczące precyzji wykonywanych robót stale rosną, ich stosowanie coraz częściej okazuje się koniecznością. System niwelacji pozwala prowadzić roboty szybciej i sprawniej, jednocześnie znacząco eliminując ryzyko popełnienia błędu przez operatora. Na przykładzie produktów firmy MOBA – które współpracują z maszynami wszystkich najważniejszych producentów, takich jak Vögele, HAMM, Volvo, Bomag, Dynapac, Caterpillar, Ammann i innych – opisujemy, jakie są najważniejsze komponenty układu niwelacji.

Panel sterujący

Panel sterujący, jak można domyślić się po samej jego nazwie, przeznaczony jest do sterowania systemem niwelacji. Umieszczony jest w kabinie operatora maszyny, który w każdej chwili ma do niego łatwy dostęp. Panel wyposażony jest w ekran, kolorowy lub monochromatyczny, na którym wyświetlane są parametry pracy, takie jak położenie maszyny, temperatura masy bitumicznej czy stopień zagęszczenia gruntu. Sterowanie panelem odbywa się dotykowo lub za pomocą przycisków umieszczonych w obudowie. W zależności od rodzaju systemu (2D czy 3D, mierzone parametry, typ maszyny z którą współpracuje) panele sterujące różnią się między sobą zakresem oferowanych funkcji.

Czujniki

Układ niwelacji MOBA, podobnie jak wiele innych podobnych rozwiązań, jest systemem modułowym. Oznacza to, że można go wyposażyć w czujniki umożliwiające pomiar różnych parametrów, dostosowując jego możliwości do rodzaju prowadzonych prac. I tak system niwelacji MOBA może zostać zaopatrzony między innymi w czujnik pozwalający kontrolować wysokość, odbiornik laserowy zapewniający pomiar nachylenia czy czujnik temperatury IR umożliwiający kontrolę temperatury mieszanki asfaltowej w czasie rzeczywistym. Specjalnym rozwiązaniem oferowanym przez firmę MOBA jest BIG SONIC-SKI, w którym maksymalnie cztery niezależne czujniki o zmiennej pozycji montowane są na aluminiowej ramie. Ciągłe uśrednianie wartości zarejestrowanych przez poszczególne czujniki gwarantuje bardzo wysoką precyzję pomiaru.