Nad autostradą A1 powstaje wiadukt linii kolejowej do lotniska

2021-09-22-Fot-Pixabay-MichaelGaida
Fot. Pixabay/MichaelGaida

[2021-09-22] Przewidziane do połowy 2023 r. prace przy odbudowie linii kolejowej Tarnowskie Góry – Zawiercie, która ma m.in. zapewnić dojazd koleją do katowickiego lotniska, przewidują m.in. budowę wiaduktu kolejowego nad autostradą A1. W miejscu tych prac autostrada została zwężona.

Inwestycja związana z odbudową linii kolejowej nr 182 trwa od początku tego roku. Jak podał w twitterowym wpisie katowicki oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, prace związane z budową wiaduktu tej linii nad autostradą w rejonie katowickiego lotniska będą teraz powodowały lokalne utrudnienia.

„W związku z odbudową linii kolejowej nr 182 Tarnowskie Góry-Zawiercie, zawężono dwie jezdnie na A1 w Pyrzowicach o prawe pasy ruchu oraz ograniczono prędkość do 80 km/h. Pierwszy etap robót potrwa do 20 grudnia. Zakończenie budowy wiaduktu kolejowego: 11 VII 2022 r.” – napisała Dyrekcja.

Nieeksploatowana dotąd, w większości jednotorowa linia nr 182 o długości ok. 45 km, łączy Tarnowskie Góry z Zawierciem, przechodząc obok Katowice Airport. Wartą 812,1 mln zł brutto umowę na odbudowę połączenia PLK podpisały z konsorcjum Track Tec Construction, Infrakol i PBIiK jesienią ub. roku.

Prace budowlane rozpoczęły się na początku br., obejmując stację Zawiercie oraz łącznicę od Zawiercia do linii 182 (obecnie na łącznicy, poza robotami torowymi, wykonywana jest m.in. elektryfikacja trasy). W kwietniu wykonawca rozpoczął roboty na 11-kilometrowym odcinku zasadniczej linii między Siewierzem a terenem przyszłej stacji Pyrzowice Lotnisko.

Budowa kolejowego połączenia do lotniska, oddalonego najszybszymi połączeniami drogowymi od Katowic o ponad 30 km, oczekiwana jest w regionie od lat. Początkowo planowano budowę nowej linii – od Bytomia, przez Piekary Śląskie, jednak wobec kosztów i sprzeciwu mieszkańców, tę koncepcję porzucono.

Ostatecznie PKP PLK skoncentrowały się na rewitalizacji blisko 49 km dotychczasowych, choć w większości nieczynnych bądź rozebranych linii kolejowych: od Tarnowskich Gór do Zawiercia, a także łącznicy do Zawiercia o długości ok. 1 km oraz łącznicy w rejonie Miasteczka Śląskiego o długości ponad 1 km.

Oprócz odbudowy zaprojektowano elektryfikację połączenia i szereg zmian technicznych – ze względu m.in. na projektowaną prędkość do 140 km/h – wobec pierwotnego kształtu linii. Złagodzone muszą zostać niektóre łuki. W miejscach skrzyżowań z autostradą A1 oraz drogami wojewódzkimi powstaną wiadukty. Przebudowanych zostanie 38 przejazdów kolejowo-drogowych.

Zmodernizowanych lub zbudowanych ma też zostać osiem przystanków kolejowych z 11 peronami (m.in. na stacjach Tarnowskie Góry, Siewierz, Poręba i Zawiercie). Powstanie nowa stacja Pyrzowice Lotnisko (z zadaszeniem peronów na wizualizacjach nawiązujących architektonicznie do terminali lotniskowych) i mijanka techniczna w Miasteczku Śląskim.

Linia ma służyć jako dojazd do lotniska – dla pasażerów czy pracowników, ale będzie też pełniła funkcję północnej towarowej obwodnicy Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Z tego względu wszystkie planowane mijanki będą miały długość 750 m, co umożliwi obsługę najdłuższych składów. Pociągi towarowe mają osiągać prędkość do 80 km/h.

Według założeń PLK, efektem inwestycji będzie dojazd z Zawiercia do lotniska w 23 minuty, a z Tarnowskich Gór w niecałe 20 minut. Podróżnym z Katowic i z Częstochowy przejazd ma zajmować niecałą godzinę. Inwestycja jest dofinansowywana kwotą 503,1 mln zł z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (unijny projekt dotyczący linii 182 oszacowano pierwotnie na 741,8 mln zł)

Logo PAP