Kolejny etap inwestycji w Via Carpatia. Umowa na odcinek S19 podpisana

2021-05-20-Fot-GDDKiA-Krzysztof-Nalewajko
Fot. GDDKiA/Krzysztof Nalewajko

[2021-05-20] 405 mln zł będzie kosztować projekt i budowa ok. 10 km odcinka Krynice-Dobrzyniewo-Białystok Zachód przyszłej trasy S19 Via Carpatia. W środę, 19 maja dyrekcja GDDKiA w Białymstoku podpisała umowę w tej sprawie z wykonawcą.

Drogę zbuduje wybrane w przetargu konsorcjum firm PORR i Unibep.

Umowę podpisano w białostockim oddziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad podczas wideokonferencji prasowej. – Dzięki tej umowie, taki wschodnio-południowy ring Białegostoku, cały, wejdzie w fazę realizacyjną i od węzła w Krynicach po węzeł w Haćkach, (S19) będzie w realizacji. To jest ten konkret, który dzisiaj komunikujemy – powiedział wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

Podpisanie umowy oznacza zakończenie przygotowań do budowy pełnej zachodniej, południowej i wschodniej obwodnicy Białegostoku razem z łącznikiem do dk 65 na wschód od Białegostoku.

Dyrektor GDDKiA w Białymstoku Wojciech Borzuchowski poinformował, że podpisana w środę umowa jest szóstą spośród dziesięciu przetargów na podlaskie odcinki S19, które były prowadzone w 2020 r. Łącznie od Krynic do Haciek w stronę Bielska Podlaskiego umowami jest objętych 56,4 km drogi S19, a razem ze wschodnim odcinkiem w stronę przejścia z Białorusią w Kuźnicy (odcinek Kuźnica-Sokółka) to 72,2 km S19 objętych umowami – poinformował Borzuchowski. Dodał, że budowa tej drogi to „wielka sprawa” dla regionu.

Odcinek Krynice-Dobrzyniewo-Białystok Zachód ma być gotowy na przełomie 2024 i 2025 r. Doprowadzi do węzła drogowego Białystok Zachód, gdzie – jak podkreślił Borzuchowski – będzie „główny punkt komunikacyjny Podlasia”, bo będą się tu krzyżować projektowana S19 i już istniejąca S8. S19 ma przebiegać nad S8 pomiędzy Choroszczą a węzłem Porosły.

Wiele procedur związanych z budową dróg, np. wydawanie decyzji ZRID (zezwolenie na realizację inwestycji drogowej), wywłaszczanie gruntów pod inwestycje, realizuje Podlaski Urząd Wojewódzki.

Odcinek Krynice-Dobrzyniewo-Białystok Zachód będzie trudny technicznie, bo będzie wiele obiektów inżynieryjnych, m.in. przejazd kolejowy, mosty, a droga będzie biegła przez teren w części zurbanizowany, podmiejski.

Na konferencji poinformowano, że oprócz odcinków Krynice-Dobrzyniewo-Białystok Zachód i Kuźnica-Sokółka, w realizacji (są umowy, trwają prace projektowe) są odcinki: Białystok Zachód-Księżyno, Księżyno-Białystok Południe, Białystok Południe-Ploski, Ploski-Haćki k. Bielska Podlaskiego. Via Carpatia ma służyć rozwojowi regionów wschodnich, przez które przebiega, ale jest też ważna w ruchu międzynarodowym z północy na południe Europy.

logo PAP