Kiedy nawierzchnia drogowa kwalifikuje się do remontu?

Podejmując decyzję o remoncie dróg, zarówno lokalne władze, jak i zarządcy dróg kierują się określonymi kryteriami technicznymi, które pokazują, kiedy taki remont jest niezbędny. Warto przyjrzeć się bliżej, kiedy remonty są konieczne oraz jakie są ich etapy i maszyny używane w procesie renowacji.

Kiedy wykonać remont nawierzchni?

W praktyce decyzja o remoncie nawierzchni podejmowana jest na podstawie kilku czynników. Po pierwsze, warto wiedzieć, że wiele dróg posiada określony okres eksploatacji. Po upływie tego czasu wymagany jest kapitalny remont nawierzchni. W praktyce może to oznaczać np. 15 lat dla nawierzchni asfaltowych czy 20 lat dla betonowych. Po drugie, remont nawierzchni będzie konieczny, gdy na jej powierzchni pojawią się liczne ubytki (dziury, pęknięcia) lub odwarstwienia. Szczególnie groźne są pęknięcia, które niejednokrotnie prowadzą do powstania kolein, a w konsekwencji do zwiększenia ryzyka wypadków drogowych. Warto tu zaznaczyć, że remont może być wykonany na różnym poziomie – od doraźnego łatania dziur po całkowitą wymianę warstw nawierzchni.

Maszyny używane w remontach nawierzchni drogowych?

W procesie renowacji nawierzchni drogowych stosuje się różnorodne technologie i maszyny. Remont zaczyna się od usuwania zużytej i uszkodzonej nawierzchni. Najczęściej stosowanym rozwiązaniem jest frezowanie asfaltu przy użyciu maszyn frezujących. Kolejnym etapem jest przygotowanie podłoża oraz ewentualne wzmocnienie jego warstw. W tym celu może być użyta m.in. równiarka, która umożliwia skuteczne wyrównanie drogi przed położeniem nowej nawierzchni. W etapie finalnym pojawia się kluczowe znaczenie podajnika masy bitumicznej. Podajnik ten jest częścią składową zestawu składającego się z układarki do asfaltu, która służy do układania nowej nawierzchni drogowej i podajnika masy bitumicznej, odpowiedzialnego za doprowadzenie w sposób szybki, równomierny, o odpowiedniej temperaturze i odpowiednio zgęszczonej mieszanki mineralno-bitumicznej, która następnie zostaje ubita przez specjalne maszyny do zagęszczania – walce drogowe do mas bitumicznych.