Jest nowy Program Budowy Dróg Krajowych

Rządowy Program Budowy Dróg Krajowych

Rządowy Program Budowy Dróg Krajowych, mat. Kancelarii Premiera RP

[2022-12-14] Rząd przyjął Program Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. z perspektywą do roku 2033. Jego głównym założeniem jest domknięcie sieci autostrad i dróg ekspresowych. To oznacza nie tylko dokończenie prowadzonych już inwestycji, ale także budowę 2,5 tys. km nowych tras szybkiego ruchu.

Wśród inwestycji zapisanych w nowym Rządowym Programie Budowy Dróg Krajowych (RPBDK) do 2030 r. są np. Zachodnia Obwodnica Szczecina z tunelem pod Odrą (trasa S6), droga ekspresowa S11 między Pomorzem Środkowym a Górnym Śląskiem, S10 od Szczecina do Warszawy i Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej. W planie jest także m.in. poszerzenie autostrad A2 Warszawa–Łódź oraz A4 Krzyżowa–Wrocław i Wrocław–Tarnów (dwa ostatnie odcinki to łącznie 370 km). Z kolei rozbudowa autostrady A2 oraz budowa Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej w ciągu A50 i S50 (ponad 260 km długości) wpisują się w koncepcję Centralnego Portu Komunikacyjnego. W przypadku kontynuowanych zadań priorytetami są korytarz Via Carpatia, a także dokończenie budowy dróg S5 i S8 na Dolnym Śląsku i S6 na Pomorzu. W sumie powstanie ponad 2,5 tys. km nowych dróg szybkiego ruchu, a dokończonych zostanie prawie 4 tys. km już realizowanych tras.

Miliardy złotych

Najważniejszym źródłem finansowania inwestycji z RPBDK jest Krajowy Fundusz Drogowy, do którego trafiają środki m.in. z Unii Europejskiej. Łączna wartość nowego Programu Budowy Dróg Krajowych wynosi 294,4 mld zł. To największy program drogowy w historii Polski, a w/w kwota, zdaniem ministra Adamczyka, pozwoli na dokończenie budowy całej sieci autostrad i dróg ekspresowych.

– Ogłoszenie nowego programu na całą rozpoczętą właśnie dekadę to dobra wiadomość dla branży budowlanej, która może planować swoje działania w długiej perspektywie. Inwestycje publiczne są tym czynnikiem, który napędza gospodarkę. Dlatego nasz nowy ambitny program zakłada ukończenie wszystkich planowanych obecnie dróg szybkiego ruchu i połączenie wszystkich polskich regionów i miast wojewódzkich siecią bezpiecznych i komfortowych dróg – mówi Andrzej Adamczyk, Minister Infrastruktury.

Realizujemy poprzedni

Obecnie w Polsce realizowany jest jeszcze poprzedni Rządowy Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014–2023, a także Program budowy 100 obwodnic. Na koniec 2021 r. kierowcy mieli do dyspozycji 4624,9 km dróg szybkiego ruchu, w tym 1753,6 km autostrad i 2871,3 km dróg ekspresowych. W rozporządzeniu z września 2019 r. określono, że sieć autostrad i dróg ekspresowych w Polsce osiągnie 7980 km, w tym około 2100 km stanowić mają autostrady.