Jak kontrolować wysokość warstw budowanej drogi?

Budowa dróg jest procesem, który wymaga skrupulatnej kontroli na każdym z etapów. Dotyczy to m.in. grubości poszczególnych warstw tworzących nawierzchnię drogi. Można w tym celu wykorzystać nowoczesne systemy pomiarowe. Dowiedz się w jaki sposób działają?

Czym jest i do czego służy system pomiaru zagęszczenia?

Nowoczesnym rozwiązaniem współpracującym z walcami drogowymi, które pomaga kontrolować grubość poszczególnych warstw tworzących nawierzchnię drogi jest system pomiaru zagęszczenia. Oferowany m.in. przez firmę MOBA Mobile Automation, system MCA-500, dokonuje w czasie rzeczywistym pomiarów takich czynników jak amplituda i częstotliwość drgań podłoża oraz jego temperaturę oraz ilość przejazdów po danej powierzchni. Dzięki temu system jest w stanie obliczyć stopień zagęszczenia gruntu w czasie rzeczywistym.

Zalety stosowania systemu pomiaru zagęszczenia

Wprowadzenie systemu pomiaru zagęszczenia do walca drogowego pozwala na dużo precyzyjniejsze niż dotychczas, podejście do kontroli stopnia ubicia gruntu przed przystąpieniem do dalszych etapów robót drogowych. Użycie tego systemu zapewnia walcowi idealne warunki i umożliwienie osiągnięcia pożądanej wysokości warstwy.

W jakim celu należy kontrolować grubość warstw drogowych?

Monitorowanie stopnia zagęszczenia gruntu podczas pracy walca jest konieczne z dwóch powodów. Po pierwsze – pozwala to uzyskać podłoże o parametrach wymaganych do przeprowadzenia kolejnych etapów prac. Po drugie umożliwia znaczne przyspieszenie prac i zredukowanie kosztów. Operator walca drogowego nie musi samodzielnie dokonywać oceny stanu podłoża, tym samym nie marnuje czasu i paliwa na dokonanie niepotrzebnych przejazdów.

Podsumowując, stosowanie systemu pomiaru zagęszczenia to skuteczny sposób na kontrolowanie grubości warstw drogowych, przyspieszenie prac oraz zapewnienie trwałości całej nawierzchni.