Południowa Obwodnica Warszawy: szef GDDKiA zadeklarował wysłuchanie mieszkańców

2020-09-25-Fot-Pixabay-Skitterphoto

Fot. Pixabay/Skitterphoto

[2020-09-28] Szef GDDKiA w liście do prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego zadeklarował, że GDDKiA jest otwarta, aby wsłuchać się w głosy mieszkańców ws. Południowej Obwodnicy Warszawy. Zapewnił również, że nie będzie podejmował decyzji, które nie są przez mieszkańców powszechnie akceptowane.

W połowie września odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Rady Dzielnicy Ursynów, która jednogłośnie wyraziła swój sprzeciw wobec planów przeprowadzenia ruchu tranzytowego z Południowej Obwodnicy Warszawy przez lokalny układ komunikacyjny Ursynowa.

Sprzeciw dotyczył pomysłu częściowego otworzenia trasy ekspresowej S2 POW i przeprowadzenia przez lokalny układ komunikacyjny Ursynowa ruchu samochodowego. Radni jednomyślnie sprzeciwili się temu rozwiązaniu. Dzień po sesji nadzwyczajnej odbyło się spotkanie GDDKiA z przedstawicielami miasta.

Szef GDDKiA Tomasz Żuchowski w datowanym na wtorek liście do Rafała Trzaskowskiego wyraził rozczarowanie, że w spotkaniu tym nie uczestniczył prezydent stolicy. „Przyznam, że bardzo na to liczyłem i liczę nadal – mając na uwadze skuteczną, racjonalną i odpowiedzialną realizację celu, jaki nam wspólnie przyświeca” – napisał Żuchowski.

Żuchowski zaznaczył również, że w ocenie GDDKiA droga ekspresowa S2 POW, od węzła Puławska do węzła Lubelska jest inwestycją, która będzie służyła przede wszystkim mieszkańcom Warszawy. „Udostępnienie do ruchu poszczególnych jej odcinków poprawi komfort i bezpieczeństwo podróży, skróci czas przejazdu pomiędzy dzielnicami m.st. Warszawy, przejmie część ruchu z ulic miejskich, co z kolei przełoży się na poprawę warunków życia mieszkańców” – wskazał Żuchowski.

Podkreślił również, że na tym etapie inwestycji kluczową kwestią jest właściwe przygotowanie do włączenia S2 POW do sieci dróg krajowych oraz – na niektórych fragmentach – kwestia prawidłowego skomunikowania POW z siatką ulic miejskich.

„Tylko sytuacja, w której miasto poczuje się współgospodarzem tego procesu, pozwoli na skuteczne, bezpieczne dla mieszkańców i korzystne dla kierowców skomunikowanie POW z pozostałymi drogami i ulicami” – zaznaczył szef GDDKiA.

Zadeklarował również, że jest otwarty, „aby wsłuchać się w głosy i potrzeby mieszkańców oraz nie podejmować decyzji, które nie są przez nich powszechnie akceptowane”. „Tylko w duchu współpracy i otwartego dialogu możemy wspólnie wypracować rozwiązania umożliwiające z jednej strony sprawne ukończenie inwestycji i udostępnienie jej mieszkańcom, z drugiej zaspokojenie potrzeb komunikacyjnych Warszawy i Mazowsza” – wskazał.

Żuchowski zaznaczył, że oddanie odcinków POW do ruchu przy niefunkcjonującym tunelu „jest jak najbardziej możliwe i bezpieczne oraz ekonomicznie i funkcjonalnie wskazane”. „Na spotkaniu przedstawiłem propozycje rozwiązań w zakresie optymalizacji ruchu m.in. poprzez wprowadzenie ograniczeń tonażowych, etapowania nowej organizacji ruchu czy odcinkowe zawężanie przekroju drogowego do jednego pasa ruchu. Rozwiązania te wychodzą naprzeciw obawom zgłaszanym przez część mieszkańców Ursynowa i mojej ocenie ich wdrożenie skutecznie rozwiąże kwestię niedogodności” – napisał w liście do Trzaskowskiego szef GDDKiA. Zwrócił się również do prezydenta stolicy o przedstawienie propozycji miasta na połączenie węzłów S2 POW z układem ulic miejskich.

Odnośnie zagospodarowania terenu nad tunelem w Dzielnicy Ursynów Żuchowski zaznaczył, że na spotkaniu zadeklarował gotowość do uszczegółowienia porozumienia pomiędzy GDDKiA i miastem. Chodzi o wskazanie kompetencji obu stron w zakresie użytkowania i utrzymania terenu nad tunelem.

Odnosząc się do kwestii ścieżek rowerowych, Żuchowski wyjaśnił, że na obecnym etapie zaawansowania budowy rozwiązania dotyczące ścieżki rowerowej zaproponowane przez GDDKiA w 2018 roku nie mogą znaleźć się w zakresie realizowanej inwestycji.

„Przyczyną tego stanu rzeczy są obowiązujące przepisy prawa zamówień publicznych. Determinują one termin, w którym istnieje możliwość udzielenia zamówienia dodatkowego wykonawcy. W przypadku S2 POW termin ten upłynął z końcem 2018 r.” – napisał. Dodał, że w listopadzie 2018 roku GDDKiA złożyła w ratuszu projekt ścieżki rowerowej z prośbą o jego zaopiniowanie, ale zarówno w przypadku budowy ścieżki rowerowej, jak i w przypadku zagospodarowania przestrzeni nad tunelem, nie otrzymała jednoznacznego stanowiska miasta.

Odnośnie montażu filtrów powietrza w tunelu S2 POW Żuchowski zapewnił, że jeszcze w tym roku ogłoszone zostanie postępowanie przetargowe w sprawie wyboru podmiotu, który będzie analizował poziom zanieczyszczeń w otoczeniu budowanego tunelu. Wyniki analizy mają wskazać, z jakiego rodzaju zanieczyszczenia będą tam występować, co ma umożliwić wybór rodzaju ewentualnych filtrów.

Podkreślił również, że z jego inicjatywy zainicjowane zostały wspólne prace GITD oraz GDDKiA, aby odcinkowy pomiar prędkości (OPP) został zamontowany co najmniej na odcinku tunelowym S2 POW. „Nie wyobrażam sobie sytuacji, w której ten odcinek S2 POW zostanie uruchomiony bez objęcia go OPP”.

logo PAP