W Gdańsku otwarto drugą nitkę wiaduktu

2021-02-01-Fot-UM-Gdansk

Fot. UM Gdańsk

[2021-02-01] W piątkowe popołudnie, 28 stycznia została otwarta druga nitka wiaduktu Biskupia Górka w Gdańsku. Ruch po nowej jezdni odbywa się w kierunku Pruszcza Gdańskiego. Całkowite zakończenie inwestycji, która opiewa na 165 mln zł i obejmuje też przebudowę okolicznego układu drogowego, powinno nastąpić w połowie roku.

Wiadukt Biskupia Górka to jeden z newralgicznych obiektów inżynieryjnych w centrum Gdańska, w ciągu drogi krajowej 91, dochodzącej do portu morskiego (Nowego Portu). Każdego dnia przejeżdża przez niego ok. 50 tys. aut. Biegnie on m.in. nad torami kolejowymi prowadzącymi z południa kraju do Trójmiasta i łączy południowe dzielnice Gdańska z centrum miasta. Służy też podróżnym udającym się z południowej części Pomorza i kraju do Gdańska, Sopotu i Gdyni.

Funkcjonujący przez wiele lat dotychczasowy wiadukt miał zbyt małą przepustowość, co – w połączeniu z niedostosowanymi do potrzeb rozwiązaniami drogowymi – sprawiało, że w jego okolicach często tworzyły się korki. W marcu 2018 r. ruszyła budowa nowego obiektu, mającego poprawić przepustowość i płynność ruchu samochodów.

Na wiadukt składają się dwie nitki. Prawa jezdnia została oddana do użytku w sierpniu 2019 r. W piątek (29 stycznia) przed popołudniowym szczytem komunikacyjnym odbyło się uroczyste otwarcie ruchu na jezdni w kierunku Pruszcza Gdańskiego. W wydarzeniu uczestniczyli m.in. prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz, jej zastępca Alan Aleksandrowicz, szef Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska Włodzimierz Bartosiewicz, a także przedstawiciele firmy Budimex – wykonawcy robót.

„To jeszcze nie jest koniec inwestycji, ale dzisiaj otwierając drugą nitkę, uruchamiamy ten najbardziej wrażliwy fragment. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji tego przedsięwzięcia” –  mówiła podczas ceremonii otwarcia Aleksandra Dulkiewicz.

Nowy wiadukt oparty jest na trzech stalowych dźwigarach łukowych, do których podwieszone zostały pomosty – osobne dla każdej z jezdni – składające się ze stalowych rusztowań zespolonych z żelbetową płytą.

Inwestycja objęła też przebudowę układu drogowego w ciągu głównej arterii Trójmiasta, jaką jest Trakt Św. Wojciecha, budowę estakady dojazdowej wraz z murami oporowymi, przyległego wiaduktu nad ulicą Nowe Podwale Grodzkie, mostu nad Kanałem Raduni, przebudowę dróg dojazdowych, elementów infrastruktury kolejowej oraz budowę wielopoziomowego parkingu typu Park&Ride.

Obecnie trwają jeszcze prace wykończeniowe związane m.in. z układaniem nawierzchni drogowych, chodników, nasadzeniem zieleni. Do zrealizowania pozostają także roboty w sąsiedztwie odkrytych w trakcie budowy zabytków, w tym XVII-wiecznych murów i tuneli warownych pod wiaduktem i obok parkingu.

Jeśli tempo prac zostanie utrzymane, w pełnym zakresie wiadukt Biskupia Górka udostępniony będzie w II kw. 2021 roku, na kiedy to planowane jest otwarcie przejazdu przez mostu nad Kanałem Raduni w kierunku ul. Zaroślak. Koszt inwestycji to ok. 165 mln złotych, z czego prawie 117 mln zł pozyskano z funduszy unijnych.