Dwa pasy ruchu z S2 na S17 w kierunku Lublina

Węzeł S2 i S17

Węzeł S2 i S17

[2022-12-20] Od 20 grudnia zmiany w organizacji ruchu na S17 Warszawa Wschód (Zakręt) – Lubelska. W pierwszej kolejności udostępniony będzie przejazd na wprost DK92 pod węzłem Warszawa Wschód. W środę (21 grudnia) kierowcy wjadą na jezdnię S17 w kierunku Lublina. W czwartek (22 grudnia) około południa udostępniona zostanie jezdnia w stronę Warszawy oraz dwa pasy ruchu na łącznicy węzła Lubelska z S2 POW na S17.

W miniony weekend rozpoczęło się odśnieżanie i odladzanie wyłączonych z ruchu części węzła Lubelska oraz odcinka S17 pomiędzy węzłami Lubelska i Warszawa Wschód. 20 grudnia wykonawca udostępnia do ruchu część węzła Warszawa Wschód. Kierowcy przejadą nowym przebiegiem DK92, na poziomie -1. W środę (21 grudnia) oddane zostaną do ruchu jezdnia S17 relacji Warszawa – Lublin oraz Mińsk Mazowiecki – Lublin. 22 grudnia udostępniona będzie jezdnia S17 na kierunku Lublin – Warszawa oraz dwa pasy na łącznicy węzła Lubelska, z S2 POW (od Warszawy) w stronę Lublina. Zlikwidowana zostanie również obecna czasowa organizacja ruchu w obrębie węzła Lubelska. Czasowo zamknięty będzie łącznik prowadzący ruch z A2 od strony Terespola na S17 w kierunku Lublina. Dla pojazdów jadących w tym kierunku będzie obowiązywał objazd przez węzeł Warszawa Wschód. Takie rozwiązanie umożliwi bezpieczne poprowadzenie dwóch pasów na łącznicy z S2 w kierunku Lublina.

Powtórka przetargu

Przetarg na opracowanie docelowego projektu stałej organizacji ruchu na węźle Lubelska został unieważniony. Wpłynęła tylko jedna oferta, która ponad dwukrotnie przekroczyła budżet zamawiającego. Nowe postępowanie GDDKiA planuje ogłosić na początku 2023 roku. Zadaniem przyszłego wykonawcy będzie opracowanie analiz i prognoz ruchu, a także budowa m.in. przewiązki, która umożliwi przywrócenie ruchu na łączniku relacji A2 Terespol – S17 Lublin. Powstanie ona pomiędzy jezdnią zbiorczo-rozprowadzającą a jezdnią główną S17 w kierunku Lublina, na wysokości łącznika zjazdowego z S2 na S17.

S17 Lubelska – Warszawa Wschód (Zakręt)

Udostępnienie do ruchu trasy głównej S17 nie oznacza zakończenia wszystkich robót. Będzie obowiązywało ograniczenie prędkości do 80 km/h. Wykonawca będzie prowadził pozostałe do realizacji prace. W ramach prowadzonych przeglądów i odbiorów zarówno GDDKiA, jak i inżynier kontraktu stwierdzili nieprawidłowy stan nawierzchni. Wykonawca usunął usterki i ma przedstawić ekspertyzę przyczyny ich powstania, co pozwoli podjąć decyzję o dalszych działaniach. Po zakończeniu prac, przeprowadzeniu odbiorów i uzyskaniu decyzji pozwolenia na użytkowanie, wprowadzony zostanie drugi, i zarazem ostatni etap zmian w organizacji ruchu. Udostępniony będzie docelowy przekrój drogi ekspresowej i zawrotka na końcu S17 (będzie można na końcu zrealizowanego odcinka S17 zjechać łącznikiem w kierunku Warszawy). Prace są uzależnione od warunków atmosferycznych i uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie.