Ministerstwo Klimatu: pozostałości po frezowaniu dróg asfaltowych przestaną być odpadem

Ministerstwo Klimatu: pozostałości po frezowaniu dróg asfaltowych przestaną być odpadem

2020-10-19-Fot-Pixabay-wittkielgruppe

Fot. Pixabay/wittkielgruppe

[2020-10-19] Destrukt asfaltowy, czyli np. pozostałości powstałe przy frezowaniu dróg przestaną być odpadem i łatwiej je będzie zagospodarować jako kruszywo służące budowie i remontom dróg czy pasów startowych – wynika z opublikowanego w piątek projektu rozporządzenia resortu klimatu.

W ocenie skutków regulacji dołączonej do projektu rozporządzenia zwrócono uwagę, że dla gospodarki obiegu zamkniętego, w której dąży się do minimalizowania powstania odpadów i zwiększenia ich odzysku, a także ponownego użycia, traktowanie destruktu asfaltowego jako odpadu nie jest właściwe. Jak podkreślono, ok. 95 proc. takiego „odpadu” stanowi kruszywo, z kolei pozostałe 5 proc. to lepiszcze, które obecnie jest wyłącznie asfaltowe.

„Destrukt powstały na skutek sfrezowania masy bitumicznej z nawierzchni drogi może zostać przetworzony w specjalnej instalacji i użyty jako dodatek do mieszanki bitumicznej.  Destrukt asfaltowy, poza zastosowaniem w mieszankach mineralno-asfaltowych jako częściowy substytut kruszywa, może być również wykorzystywany do utwardzania poboczy, dróg serwisowych, zjazdów itp.” – wskazano w OSR.

Jak wynika z OSR, po zmianie przepisów destrukt asfaltowy – po spełnieniu określonych warunków – przestanie być traktowany jako odpad, a będzie pełnoprawnym materiałem do budowy, remontów dróg oraz infrastruktury lotniskowej w tym np. dróg startowych i dróg kołowania.

W projekcie wskazano, że destrukt asfaltowy, który miałby zostać później użyty pod budowę dróg będzie musiał być przebadany, np. czy stężenie znajdujących się w nim wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych oraz benzo(a)pirenu nie wykracza poza przyjęte normy. Taki produkt nie będzie mógł być też zanieczyszczony substancjami innymi niż te, jakie są stosowane w ramach produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych, które są normalnie wykorzystywane.

W OSR projektu rozporządzenia ministerstwo poinformowało, że destrukt asfaltowy jest ponownie używany w niektórych państwach europejskich. I tak w Belgii czy w Finlandii (dane za 2018 r.) dostępny destrukt asfaltowy był w całości poddany recyklingowi (w procesie na gorąco i na ciepło). W Niemczech recyklingowi poddawano 82 proc. destruktu, we Francji 73 proc., w Austrii i na Węgrzech 70 proc.

pap-logo

BELLATOR

Maszyny Budowlane Sp. z o.o.
Aleja Rodziny Gürtlerów 101
41-700 Ruda Śląska
Tel./fax +48 32 340 80 57
Email biuro@bellator-mb.pl

Zamieszczone na stronach portalu internetowego prowadzonego przez ABRYS Sp. z o.o. w ramach domeny bellator-mb.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazami danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, jest zabronione.