Unijne dotacje na autostrady i mosty

S12 Chełm - Dorohusk dofinansowane z CEF

fot. GDDKiA

 

[2024-01-26] Komisja Europejska przyznała ponad 102 mln euro dofinansowania na realizację projektu w ramach którego wybudowany zostanie blisko 23-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S12 z Chełma do Dorohuska na granicy z Ukrainą. Unijne fundusze pochodzą z Instrumentu pn. „Łącząc Europę (ang. Connecting Europe Facility – CEF), na lata 2021-2027.
Dodajmy, że środki przyznane na dofinansowanie powyższego odcinka drogi ekspresowej S12, to efekt rozstrzygnięć dwóch konkursów CEF 2 (tak w skrócie jest nazywana kontynuacja poprzedniej edycji CEF 2014-2020).

Infrastruktura o wysokiej przepustowości

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad otrzymała też dofinansowanie w kwocie 64,47 mln euro, co stanowi 50 proc. wydatków kwalifikowanych, na zaprojektowanie i budowę około 17,6 km odcinka trasy S12, od Chełma do Miejsca Obsługi Podróżnych Teosin (z wyłączeniem samego MOP), wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Celem projektu jest stworzenie infrastruktury drogowej o wysokiej przepustowości. Projekt obejmuje także nadzór i zarządzanie realizacją inwestycji.

Natomiast w 2023 roku, w poprzedniej edycji konkursu CEF 2, z puli Korytarze Solidarności, GDDKiA otrzymała dofinansowanie dla S12 od MOP Teosin do Dorohuska (granica państwa). Przy czym, odcinek, o długości ok. 5,33 km, wraz z niezbędną infrastrukturą, dofinansowany będzie w ramach międzynarodowego projektu drogowego kwotą 38,16 mln euro.

Modernizacja mostów

Rok wcześniej, w 2022 r., GDDKiA podpisało umowę na dofinansowanie wzmocnienia obiektów mostowych na A2. W konsekwencji, wzmocnienie obiektów mostowych na autostradzie A2, między Wrześnią, a Koninem otrzymało unijne dofinansowanie w wysokości blisko miliona euro. Dzięki temu, na odcinku autostrady A2 Września – Konin, znajdujące się tam obiekty mostowe zostaną odpowiednio wzmocnione. Docelowo planowane jest też wzmocnienie konstrukcji kilku kolejnych obiektów mostowych w okolicy.