Rozstrzygnięto przetarg na S17

Droga ekspresowa S17, fot. GDDKiA

fot. GDDKiA

 

[2024-01-12] Jak podaje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), aż 23 oferty zgłoszono do przetargów na zaprojektowanie i budowę dwóch odcinków S17 Piaski-Łopiennik oraz Krasnystaw-Izbica. Firmy zostały już wybrane. Budowa drogi ekspresowej o łącznej długości 35 km będzie kosztować ok. 1,6 mld zł.

W efekcie, wybudowana zostanie dwujezdniowa droga ekspresowa, drogi do obsługi ruchu lokalnego, obiekty inżynieryjne, odwodnienie i oświetlenie drogi w obrębie węzłów, a także system zarządzania ruchem. W planie jest też budowa przejścia dla zwierząt i montaż urządzeń służących ich ochronie.

Nowe połączenia drogowe

Dodajmy, że Odcinek „ekspresówki” Piaski – Łopiennik, o długości 16,6 km, przebiegać będzie nowym śladem, wzdłuż obecnej drogi krajowej nr 17. Rozpocznie się na węźle Piaski Wschód, który zostanie przebudowany (droga S17 będzie się tutaj łączyć z trasą S12 Piaski – Dorohusk). Inwestycja m.in. obejmuje budowę trzech węzłów drogowych: Piaski Południe, Fajsławice oraz Łopiennik – informuje w komunikacie GDDKiA.
Natomiast odcinek Krasnystaw – Izbica, o długości 18,8 km, zacznie się w Zakręciu przed Krasnymstawem. Jak podaje GDDKiA początkowo trasa przebiegać będzie w śladzie obecnej DK17, następnie przekroczy rzekę Żółkiewkę i od zachodniej strony ominie m.in. Latyczów, Dworzyska, Tarnogórę i Izbicę. Następnie przekroczy linię kolejową relacji Rejowiec – Hrebenne i zakończy się na przecięciu z obecną DK17 w okolicach Krasnego.

Trzy węzły „ekspresówki”

GDDKiA zapowiada, że ostatecznie powstaną trzy węzły: Krasnystaw Północ, Krasnystaw Południe oraz Izbica. Planowana jest też budowa pary Miejsc Obsługi Podróżnych Ostrzyca oraz obwodu utrzymania drogi ekspresowej w okolicach Krasnegostawu – zapowiada GDDKiA.
W trakcie postępowań przetargowych wpłynęło prawie 2,5 tys. zapytań od wykonawców, na które zostały wystosowane odpowiedzi. Zorganizowane było także spotkanie z firmami, aby przybliżyć m.in. nowe przepisy.

Intercor i Mostostal Warszawa

W przetargu na realizację odcinka Piaski – Łopiennik została wybrana oferta firmy Intercor, która opiewa na kwotę 695,5 mln zł.
Natomiast w przypadku odcinka Krasnystaw – Izbica, za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy Mostostal Warszawa, o wartości 936,6 mln zł – informuje GDDKiA i dodaje – Przy braku odwołań od rozstrzygnięcia i po zakończeniu kontroli uprzedniej Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, możliwe będzie podpisanie umowy z wykonawcami, co planowane jest w II kwartale tego roku.

Analiza i wybór wykonawcy

Ponadto, obecnie analizowane są oferty, które wpłynęły w ramach przetargu na realizację odcinka Izbica – Zamość Sitaniec. Wybór najkorzystniejszej został zaplanowany na pierwszy kwartał 2024 r. Jak podaje GDDKiA na etapie prac przygotowawczych są jeszcze dwa odcinki drogi ekspresowej S17 między Piaskami a Zamościem: Łopiennik – Krasnystaw (ok. 9,5 km) oraz Zamość Sitaniec – Zamość Wschód (ok. 12 km). Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie proceduje złożony w styczniu ub.r. wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla dwóch odcinków drogi.
GDDKiA ogłosiło też przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej dla ok. 2-kilometrowego odcinka drogi S17 w okolicy Hrebennego. W przyszłości będzie to dojazd do planowanego terminala na granicy z Ukrainą – dodaje GDDKiA. Warto też przypomnieć, że w 2023 r. oddano do użytku drugą nitkę obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego. Ostatecznie, droga ekspresowa między Piaskami a Hrebennem ma liczyć ok. 125 km.