Podlasie z nową S16-tką

Budowa drogi

fot. GDDKiA

 

[2023-11-30] Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), aż osiem ofert wpłynęło w ramach przetargu na zaprojektowanie i budowę odcinka S16 Knyszyn – Krynice.
Wyłoniony spośród oferentów wykonawca zajmie się budową pierwszego fragmentu drogi ekspresowej S16 w województwie podlaskim. Dodajmy, że najniższa przetargowa oferta, złożona przez Konsorcjum Mirbud (lider) i Kobylarnia, ma wartość 314,7 mln. zł. Natomiast najwyższą ofertę, na kwotę 379,65 mln. zł, złożyła firma Unibep S.A. Natomiast budżet GDDKiA na realizację tego zadania wynosi 440,3 mln. zł.

Kryteria oceny

Na obecnym etapie, komisja przetargowa przystąpiła do analizy ofert w celu wyłonienia wykonawcy. Głównym kryterium oceny będzie cena (60 proc. punktacji). Pod uwagę będą brane również pozacenowe kryteria dotyczące przedłużenia gwarancji jakości m.in. na ekrany akustyczne i obiekty mostowe (40 proc.). Przyszły wykonawca będzie miał za zadanie zrealizowanie inwestycji w systemie Projektuj i buduj w okresie 39 miesięcy (z wyłączeniem okresów zimowych podczas budowy).

Ważny element sieci

Dodajmy że Droga ekspresowa S16, pomiędzy Ełkiem a Knyszynem, na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z 19 maja 2016 r. wpisana została do sieci dróg ekspresowych w Polsce. Obecnie trwają nad nią prace planistyczne związane z wyborem najkorzystniejszego wariantu. Tego typu prace dla odcinka Knyszyn – Krynice zakończyły się wcześniej, za sprawą wykorzystania decyzji środowiskowej wydanej w grudniu 2015 roku (ostatecznej od lutego 2016) na wówczas jeszcze przygotowywany fragment S19 Korycin – Knyszyn – Dobrzyniewo – Choroszcz (obecnie węzeł Białystok Zachód). Program Inwestycyjny na odcinek S16 Knyszyn – Krynice uzgodniono 19 lipca 2023 r., zaś przetarg został ogłoszony we wrześniu br.

Od Knyszyna do Krynic

Obecnie realizowany przetarg dotyczy natomiast zaprojektowania i budowy 8,44 km odcinka drogi, od projektowanego węzła Knyszyn do okolic Krynic. W tym miejscu S16 będzie się łączyć z projektowaną drogą ekspresową S19 (planowany węzeł Dobrzyniewo). Dalej wspólnym przebiegiem S16 i S19 poprowadzona jest do węzła Białystok Zachód, gdzie połączy się z drogą ekspresową S8. Podpisanie umowy nastąpić ma natomiast w pierwszej połowie przyszłego roku. To pozwoliłoby uzyskać decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w 2025 roku i wybudowanie tego odcinka S16 w latach 2025-2028.

Po dwa pasy ruchu

Odcinek Knyszyn – Krynice budowany będzie w standardzie dwóch jezdni po dwa pasy ruchu o szerokości 3,5 metra wraz z pasem awaryjnym. Obie jezdnie będą oddzielone pasem rozdziału o szerokości co najmniej 5 metrów. Zaplanowano dziewięć obiektów inżynierskich, w tym: trzy wiadukty, cztery przejścia dla zwierząt oraz dwa przepusty. Rodzaj nawierzchni, z asfaltu czy z cementu, wybierze wykonawca. Droga zostanie wykonana uwzględniając kategorię ruchu KR6 i nośność nawierzchni do 11,5 t/oś.
Dodajmy też, że obie drogi ekspresowe, S16 Ełk – Białystok jak i S19 Kuźnica – Białystok – Lublin, są realizowane w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.). Wraz z wprowadzoną 5 września br. do tego programu – drogą ekspresową S8 Knyszyn (Białystok) – Raczki (Suwałki) oraz praktycznie finalizowaną, jeśli chodzi o budowę, drogą S61 Ostrów Mazowiecka – Budzisko, będą razem tworzyć kręgosłup szybkiej i bezpiecznej komunikacji drogowej w województwie podlaskim. Ponadto wyprowadzą tranzyt poza granice miast i miejscowości łącząc region z resztą Polski i Europą.

Przy okazji warto rzucić okiem na nasze maszyny drogowe dostępne do wynajmu: https://bellator-mb.pl/kategoria-produktu/wynajem-maszyn-drogowych-i-budowlanych/