MOP-y przy „ekspresówkach” do wzięcia

MOP-y na S17 zimą

fot. GDDKiA

 

[2024-01-29] W zaawansowaną fazę wszedł proces przygotowań do budowy Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP), na obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego w ciągu S17. Na obecnym etapie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), poszukuje też dzierżawców, którzy w najbliższej przyszłości wybudują stacje paliw w funkcjonujących już MOP-ach przy drogach ekspresowych w woj. lubelskim.

Cztery oferty na dwa MOP-y

W przetargu na zaprojektowanie i budowę pary: MOP Jeziernia Wschód i MOP Jeziernia Zachód na obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego, który GDDKiA ogłosiła w grudniu ubiegłego roku, wpłynęły cztery oferty. Najniższa opiewa na 63,7 mln zł, a najwyższa na 88,6 mln zł tylko nieznacznie przekraczając nasz budżet. Kolejnym krokiem będzie analiza ofert i ich ocena na podstawie trzech kryteriów: ceny (waga kryterium 60 proc.), wydłużenia okresu gwarancji o 10 lat (20 proc.), skrócenia terminu realizacji inwestycji o 4 miesiące (20 proc.), a następnie wyłonienie wykonawcy.
W gronie oferentów znaleźli się: Budimex (z ofertą na kwotę: 63 787 036,17 zł), Konsorcjum Porr (lider), Antex II (z ofertą o wartości: 64 940 391,12 zł), Mota-Engil Central Europe (67 893 121,98 zł) i Strabag (88 670 531,80 zł). Podczas gdy budżet GDDKiA na realizację powyższego celu zamknął się w kwocie: 86 620 540,23 zł.

Projekt, pozwolenia i budowa

Przyszły wykonawca będzie musiał zaprojektować i wybudować pary Miejsc Obsługi Podróżnych o funkcjach podstawowych z infrastrukturą towarzyszącą, oświetleniem, drogami dojazdowymi i urządzeniami bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz uzyskanie decyzji zezwalających na użytkowanie. Podpisanie umowy z wykonawcą zaplanowano na drugą połowę 2024 roku.

Mała gastronomia na MOP przy S19

Generalna Dyrekcja dokonała także otwarcia ofert zgłoszonych do przetargu na dzierżawę fragmentów dwóch funkcjonujących już MOP przy drodze S19, MOP Słodków Wschód i MOP Słodków Zachód koło Kraśnika.
Obiekty te pełnią obecnie funkcję podstawową. Są to parkingi z toaletami. Zamiarem GDDKiA jest natomiast wydzierżawienie fragmentów nieruchomości o powierzchni 240 mkw pod budowę obiektu małej gastronomii o powierzchni do 140 mkw z ogródkiem letnim i automatem vendingowym (maszyna sprzedająca). Powinnością dzierżawcy będzie też utrzymanie czystości i porządku na objętym umową terenie.

Dzierżawa na 10 lat

W ramach tego przetargu zgłoszono jedną ofertę, dotyczącą dzierżawy MOP Słodków Zachód. Umowa będzie podpisana na 10 lat z możliwością przedłużenia jej o kolejne 5 lat. Zgodnie z jej zapisami, dzierżawca będzie miał 9 miesięcy na uruchomienie działalności. Natomiast w przypadku dzierżawy MOP Słodków Wschód oferty nie wpłynęły. W związku z tym GDDKiA planuje ogłoszenie kolejnego postępowania.
Ponadto, w III kwartale tego roku kierowcy będą mieli natomiast do dyspozycji stacje paliw i restauracje na MOP-ach Obroki Wschód oraz Obroki Zachód przy drodze S19 między Lublinem a Kraśnikiem. Dzierżawca terenu jest w końcowej fazie etapu projektowania i uzyskiwania wymaganych dokumentów.

S12/S17 otwarcie 31 stycznia

Trwa również przetarg, mający wyłonić dzierżawców funkcjonujących MOP-ów Bystrzejowice i Wierzchowiska, w ciągu dróg S12/S17 między Lublinem a Piaskami. Otwarcie ofert zaplanowano 31 stycznia br. Z kolei na przełomie I i II kwartału br. planujemy ponowne ogłoszenie przetargów na dzierżawę pary MOP Janów Lubelski przy drodze S19 oraz MOP Niwa Babicka przy drodze S17. Poprzednie postępowania zostały unieważnione z powodu braku ofert.